Berriozar,Cultura,Igualdad,Vecin@s

Ayuntamiento de Berriozar

22 Oct , 2021  

HACIA UN BERRIOZAR FEMINISTA

Primer protocolo local para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres en Berriozar.

La violencia contra las mujeres se extiende en todos los lugares del planeta y en todas las esferas de la vida. Es una situación de emergencia. Sabemos que representa una de las manifestaciones más graves de la subordinación de las mujeres frente a la dominación de los hombres. Y que, pese a todos los esfuerzos, hay muchas mujeres a las que no llegamos. Hay muchas mujeres de Berriozar que nunca han sido identificadas por ninguna institución pública y que se están enfrentando o se han enfrentado graves vulneraciones de derechos humanos. Como sociedad son las cifras de la vergüenza, resultado de una sociedad que ha practicado la normalización de la violencia, y que, por ende, y por omisión, ha perpetuado la impunidad de aquellos hombres que la ejercen. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos.

La violencia contra las mujeres nos interpela a todas y todos, poder políticos, públicos, sindicatos, agentes y movimiento feminista y asociativo de mujeres, tercer sector, asociaciones empresariales, culturales, deportivas, de ocio etc. a la sociedad de Berriozar en su conjunto. Es fundamental compartir un mensaje común de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Mensajes negacionistas emergentes de la violencia en algunos sectores de la sociedad no hacen sino frenar el objetivo de alcanzar la igualdad de mujeres y hombres. También es indispensable un trabajo conjunto. Es por todo ello por lo que se firmó el 8 de octubre de 2021 en el salón de plenos de Berriozar el primer protocolo local para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres.

Destacar que Berriozar lleva muchos años con recursos propios en el abordaje institucional de la violencia de genero. Como son el servicio de psicología y asesoría jurídica para la ciudadanía de Berriozar como parte del Área de Igualdad, coordinada por una técnica de Igualdad.

En la práctica durante todos estos años había una coordinación informal con el resto de recursos. A través de este difícil trabajo , en el día a día , se detectó la necesidad de la elaboración y trabajo de un protocolo formal.

Así mismo en 2017, Berriozar se adherió al Protocolo para prevención de  violencia en fiestas con la red de Tecnicas de Navarra.

Además, cuenta con un acuerdo para trabajar con VIOGEN, que se firmó con policía municipal en 2017. Es un instrumento básico de integración de información básicamente policial, judicial y penitenciaria de cada caso individualizado, con el que se busca la coordinación policial para la mejor protección de las víctimas.

El Ayuntamiento de Berriozar seguirá trabajando en esta dirección para la implementación efectiva de todas estas medidas hacia una sociedad libre de violencia.


Berriozar feminista baterantz

Berriozarren emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko koordinaziorako lehen tokiko protokoloa.

Emakumeen aurkako indarkeria munduko leku guztietan eta bizitzaren eremu guztietan hedatzen da. Larrialdi egoera bat da. Badakigu emakumeak gizonen menderatzearen adierazpen larrienetako bat dela. Eta, ahalegin guztiak egin arren, iritsi ez garen emakume asko daudela. Berriozarko emakume asko ez ditu inoiz erakunde publiko batek identifikatu, eta giza eskubideen urraketa larriak jasaten ari dira. Gizarte gisa, lotsaren zifrak dira, indarkeria normalizatu duen gizarte baten emaitza, eta, ondorioz, eta ez egiteagatik, indarkeria erabiltzen duten gizonen zigorgabetasuna iraunarazi duena. Horregatik, ahalegin handiagoa egin behar da.

Emakumeen aurkako indarkeriak Berriozarko gizarte osoari eragiten dio: botere politikoa, publikoa, sindikatuak, mugimendu feminista eta emakumeen elkarte-mugimendua, hirugarren sektorea, enpresa-, kultura-, kirol- eta aisialdi-elkarteak, etab. Funtsezkoa da emakumeen aurkako indarkeriarekiko zero tolerantziako mezu komun bat partekatzea. Gizarteko sektore batzuetan indarkeriaren inguruan sortzen ari diren mezu negazionistek emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko helburua geldiarazi besterik ez dute egiten. Elkarrekin lan egitea ere ezinbestekoa da. Horregatik guztiagatik, 2021ko urriaren 8an sinatu zen Berriozarko Udalbatzaren aretoan emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko koordinaziorako lehen tokiko protokoloa.

Azpimarratu behar da Berriozarrek urte asko daramatzala berezko baliabideekin, instituzioek genero-indarkeriari heltzen diotenean. Hala nola, Berriozarko psikologia-zerbitzua, herritarrentzako aholkularitza juridikoa, berdintasun-arloaren parte gisa, berdintasun-teknikari batek koordinatuta.

Praktikan, urte horietan guztietan koordinazio informala zegoen gainerako baliabideekin. Lan zail horren bidez, eguneroko bizitzan, protokolo formal bat egiteko eta lantzeko beharra hauteman zen.

Halaber, 2017an, Berriozarrek bat egin zuen festetan indarkeria prebenitzeko protokoloarekin, Nafarroako Tekniken sarearekin.

Gainera, VIOGENekin lan egiteko akordio bat du, 2017an udaltzaingoarekin sinatu zena (informazioa integratzeko oinarrizko tresna bat da, funtsean poliziala, judiziala eta espetxe-arlokoa, kasu bakoitzari dagokiona, eta biktimak hobeto babesteko polizia-koordinazioa bilatzen da).

Berriozarko Udalak norabide horretan lanean jarraituko du neurri horiek guztiak indarkeriarik gabeko gizarte baterantz ezartzeko.


Comments are closed.