Berriozar,Vecin@s

Ayuntamiento de Berriozar

27 Feb , 2020  

Información patrocinada por el Ayuntamiento de Berriozar

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

PORQUE FUERON, ¡SEGUIREMOS! 

Hoy queremos homenajear a las que fueron y agradecerles su legado.

Hoy queremos reconocer las huellas de esas mujeres y sus respuestas ante el oscuro destino que la historia les había reservado.

Hoy tenemos la necesidad de reivindicar la memoria histórica que nos ha traído hasta aquí, y de recuperar a tantas mujeres que a lo largo de los siglos han sido víctimas de un silenciamiento y de un olvido sistemático. Nuestro más profundo reconocimiento porque gracias a ellas, cada una desde su lugar, desde lo micro, desde lo macro, desde lo privado, desde lo público hizo que su no para otros fuese un sí hacia ellas mismas y hacia todas nosotras hoy.

Programa:

Domingo 8

 • 12:00 h. Trikipoteo desde Plaza Euskal Herria.
 • 14:00 h. Comida en bar Kirol taberna.
 • 16:45 h. Columna para subir a la manifestación de Pamplona, desde el Instituto.
 • 18:00 h. Manifestación en Pamplona. Comienzo en Parque de Antoniutti.

Organiza: Talde Feminista de Berriozar.

Durante el mes de marzo:

Centro de interés en la biblioteca: “Mujeres, Artistas-Emakumeak-Artistak”.

Selección de libros y DVDs dedicada a las mujeres artistas: pintoras, escultoras, fotógrafas, etc., desconocidas por la gran mayoría de las personas.

Domingo 29

19:00 h. Joli Pascualena (Demode Quartet): “Incorrectas”

Lugar: Auditorio. Entradas: 5€.


MARTXOAK 8, EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA

IZAN ZIRELAKO IZANEN GARA!

Horregatik, gaur, izan zirenak omendu nahi ditugu, eta utzi ziguten ondarea eskertu.

Gaur emakume horiek utzitako aztarnak aintzatetsi nahi ditugu, bai eta historiak gorde zien patu ilunaren aurrean hartu zuten jarrera ere.

Gaituen memoria historikoa aldarrikatzeko beharra sentitzen dugu gaur, mendeetan zehar isilarazpenaren eta ahanztura sistematikoaren biktima izan diren emakume horiek guztiak gure artera ekartzekoa. Gure esker-onik sakonena, haiei esker, bakoitzak bere tokitik, mikroan, makroan, arlo pribatuan zein arlo publikoan emandako EZ hura euren aldeko BAI bat bihurtu zelako, baita gaurko emakume guztion aldeko BAI bat ere.

Egitaraua:

Igande 8an

 • 12:00etan Trikipoteoa Euskal Herria plazan hasita.
 • 14:00etan Bazkaria Kirol tabernan.
 • 16:45etan Iruñeko manifestaziora joateko zutabea Institututik hasita.
 • 18:00etan Manifestazioa Iruñean. Hasiera Antoniutti Parkean.

Antolatzailea: Berriozarko Talde Feminista.

Martxoan:

Interesgunea Berriozarko Liburutegian: “Emakume Artistak”.

Emakume sortzaileen liburu eta DVD sorta aukeratua: margolariak, eskultoreak, argazkilariak eta abar; ezezagunak oraindik, hein handi batean.

Igande 29an

19:00etan Joli Pascualena (Demode Quartet): “Incorrectas”

Lekua: Entzunaretoan. Sarrera: 5 euro.


 

PREMATRICULACIÓN – AURREMATRIKULAZIOA


El Ayuntamiento de Berriozar aprueba los presupuestos para el año 2020

El Pleno de 18 de diciembre de 2019  aprobó el presupuesto para el año 2020, con los votos de EH Bildu y PSN, la abstención de I-E-podemos y los votos en contra de Navarra Suma. El presupuesto total asciende a 6.615.351 €, siendo un 6,65% superior al del año 2019.

El Ayuntamiento de Berriozar ha aprobado un presupuesto cuyo importe total es de 6,6 millones.  Asimismo se aprobaron los presupuestos de la Empresa Pública de carácter social Berrikilan, S.L. con un importe previsto de ingresos y gastos de 1.126.329 € y así también el presupuesto de la empresa pública Usalanda Gestión Pública, S.L. con un importe tanto de ingreso como de gasto de 328.998 €. Ambas sociedades mercantiles con capital social íntegramente propiedad del Ayuntamiento.

Los presupuestos del Ayuntamiento, Berrikilan S.L. y Usalanda Gestión mantienen y cumplen rigurosamente tanto el equilibrio presupuestario como la Regla de Gasto que se establece por ley al estar por debajo del límite permitido.

Los impuestos, tasas y precios públicos han sido congeladas para el próximo año 2020.

Son unos presupuestos fundamentalmente para el bienestar de las personas en todas sus etapas, ahora también en la etapa de las personas más mayores;  una apuesta muy importante para nuestro pueblo por la importancia que tiene.

Un presupuesto que persigue ir avanzando en igualdad, de forma transversal en todo los ejes de trabajo, desde el deporte a la cultura, en juventud, en la ludoteka, en la formación de todos los agentes participantes en ellas. Sustentando las políticas sociales, ayudando a las familias con menores recursos con becas, subvenciones que faciliten el que todas las personas tengan acceso a la cultura, al deporte, a la música, a una educación infantil, al euskera, aplicando tarifas ajustadas a la renta.

Unos presupuestos sociales para Berriozar una vez más para 2020.


BERRIOZARKO UDALAK 2020 URTEKO AURREKONTUAK ONARTU DITU

2019ko abenduaren 18ko udalbatzak 2020 urteko aurrekontuak onartu zituen, Eh Bildu eta PSN-ren babesarekin, I-E-Podemos-en abstentzioarekin eta Navarra Sumaren kontrako botuekin. Guztira 6.615.351

euroko aurrekontua da, 2019 urtekoa baino %6,65 gehiago handitu delarik.

Berriozarko Udalak 6,6 milioi euroko aurrekontua onartu du. Halaber Berrikilan S.M enpresa publikoaren aurrekontuak onartuak izan ziren, 1.126.329 euroko diru-sarrera eta gastuak aurre ikusi zirelarik eta baita Usalanda Kudeaketa Publikoa S.M-rena, 328.998 euroko diru-sarrera eta gastuekin. Kapital soziala duten bi merkataritza-elkarte hauek Udalaren jabetza dira.

Udalaren, Berrikilan S.M eta Usalanda Kudeaketaren kontuek aurrekontuen oreka eta gastuaren araua irmoki mantendu eta betetzen dute, legeak ezartzen duen mugatik behera mantentzen baitira.

2020 urteko zergak, tasak eta prezio publikoak bere horretan utziko dira

Edozein petsonen etapetako ongizatea kontuan hartzen dituen aurrekontuak dira, baita zahartzaroan daudenena ere, gure herrirako oso apostu garrantzitsua dena garrantzi handia baitu herrian.

Berdintasunean aurrera pausuak ematen jarraitu nahi duen aurrekontua, lan arloko eremu ezberdinetan zeharka landu nahi dena, kiroletik hasi eta kulturara pasata, gazteria, ludoteka, bertan parte hartzen duten eragile guztiak trebatuz. Gizarte politikak sustatuz, baliabide gutxi dituzten familiei bekekin lagunduz, dirulaguntza horiei esker pertsona guztiek kultura, kirola, musika, haur hezkuntza edota euskara ikasteko aukera emanez, betir ere errentaren araberako tarifak aplikatuz. 

Beste behin ere, 2020 urterako gizarte-aurrekontuak Berriozarrentzako.


Inversiones financieramente sostenibles en Berriozar

El Ayuntamiento de Berriozar cerró el ejercicio presupuestario del año 2018 con un superávit de 171.974,83 €, por lo que según el Real Decreto 10/2019, de 29 de marzo, se habilita a las entidades locales a realizar inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio del año 2019.

En el pasado pleno del mes de octubre, desde la Comisión de Espacio Urbano se trasladaron  las siguientes propuestas de inversiones que fueron aprobadas por unanimidad:

 • Nuevo parque infantil en la Plaza de las niñas y los niños 40.000€
 • Cambio de marquesinas en C/Etxaburua y Avda. de Berriozar: 40.000 €
 • Adecuación rampa garaje del Ayuntamiento: 22.000 €
 • Colocación de estores en el Colegio Mendialdea I y II: 6.700 €
 • Jardinera en Plaza Bizkargain: 5.000 €
 • Retirada chimenea en la Avda. de Gipuzkoa 17: 5.000 €
 • Equipamiento de Cultura: 5.000€
 • Equipamiento del Centro Municipal de Personas Mayores: 4.495€
 • En el mismo pleno de octubre, también se aprobaron varias modificaciones presupuestarías para atender diversas demandas de entidades sociales:
 • Programa Bonotaxi: 2.000€
 • Subvención a Traperos de Emaús: 1.000€

Finantza-jasangarritasuna zaintzen duten inbertsioak Berriozarren

Berriozarko Udalak 171.974,83 euroko superabita sortu zuen 2018ko ekitaldi ekonomikoa ixtean. Martxoaren 29ko 10/2019 Errege Dekretuak aukera eman zien toki erakundeei inbertsioak egiteko 2019ko ekitaldian, finantzaren ikuspuntutik jasangarriak badira.

Hori kontuan hartuta, urriko osoko bilkuran, Udalbatzak aho batez onartu zuen Hiri-Espazioko Batzordeak egindako inbertsio-proposamena:

 • Haur jolastoki berria Haurren plazan: 40.000 euro
 • Etxaburua kaleko eta Berriozar etorbideko markesinak aldatu: 40.000 euro
 • Udaletxeko garajeko arrapala egokitu: 22.000 euro
 • Estoreak jarri Mendialdea I eta II eskoletan: 6.700 euro
 • Jardinera Bizkargain plazan: 5.000 euro
 • Tximinia kendu Gipuzkoa etorbideko 17. zenbakian: 5.000 euro
 • Kultura arloko hornikuntza: 5.000 euro
 • Adineko Pertsonen Udal Zentroko hornikuntza: 4.495 euro
 • Halaber, urriko osoko bilkuran aurrekontuaren aldaketa onartu zen gizarte entitateek egindako bi eskaera hauek bideratu ahal izateko:
 • Taxibonoa: 2.000 euro
 • Emauseko Trapuketarien dirulaguntza: 1.000 euro

 


MTÚ-tik GU-ra, Ongi etorri mintzalagunon mundura!
Mintzakide-taldeetan euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez duten lagunak ohitura dutenekin elkartzen dira eta guztion artean erabilera handitzea lortzen dute. Hauek dira taldeen ezaugarriak:
Euskaraz hitz egiteko talde txikiak osatzen dira, 4 edo 5 pertsonakoak.
Talde bakoitzean, gutxienez, euskaraz hitz egiteko ohitura duen hiztun batek parte hartzen du eta gainerakoak haien mintzamena hobetu nahi duten pertsonak dira (B1 da gutxieneko maila)
Taldeak astean behin elkartzen dira, gutxienez ordu batez. Denbora-tarte horretan talde bakoitzak erabakitzen du zer egin nahi duen, kafe bat hartu, paseatu, kirola egin…
Mintzapraktika talde hauek ez dira klaseak eta euskaraz hitz egiteko ohitura duen pertsonak ez da irakasle gisara aritzen.
Ikasturtean zenbait saio osagarri antolatzen dira eta talde guztietako pertsonek parte har dezakete. Mendi ibilaldiak, bisitaldi gidatuak eta antzekoak antolatzen dira normalean.
MINTZAKIDE:
Grupos de conversación para practicar euskera donde se juntan, una vez por semana, personas que están aprendiendo euskera (nivel mínimo: B1) y quieren practicarlo y personas euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo.
Los grupos son pequeños, de 4 ó 5 personas y en cada uno hay, por lo menos, una persona que habla euskera con fluidez.
A demás de la actividad semanal del grupo, Mintzakide ofrece actividades complementarias organizadas para todas las personas que participan en la Comarca de Pamplona.

AURTEN PROPOSAMEN BERRIA FAMILIEI: PARKELAGUN TALDEAK
Programa berri honetan familiak* astean behin, eta ordu batez, euskaraz aritzeko elkartuko dira, haur eta helduen artean euskaraz komunikatzeko eta elkarrekin jolasteko.
Mintzapraktika taldeetan ohikoa den bezala, praktika behar duten hiztunak euskara ohiko hizkuntza dutenekin elkartuko dira eta, gainera, noizbehinka antolatutako lantegiak eta saio bereziak elkarrekin egin ahalko dituzte.
*Urte bat eta bost urte arteko haur euskaldunak eta haien familiako heldu bat edo gehiago, azken horiek euskaraz komunikatzeko gaitasun minimoa dutenak, erraztasunik ez badute ere.
PARKELAGUNA: PRACTICAR EUSKERA EN FAMILIA
Este nuevo programa está dirigido a las familias de niñas y niños euskaldunes con padres, madres o familiares que saben euskera o lo están aprendiendo (se pide capacidad mínima para comunicarse en euskera, aunque sea con dificultad).
El objetivo es practicar el euskera y acostumbrarse a usarlo con los hijos e hijas jugando y disfrutando con el resto de familias en una sesión semanal y con los talleres y las actividades que periódicamente se programarán.Mintzakide eta Parkelaguna programetan izena emateko epea urriaren 28ra arte egonen da zabalik Udaleko Euskara Zerbitzuan (948 300 359, euskara@berriozar.es) edo
www.irunerrikomintzakide.org gunean (Nafarroako Euskaltzaleen Topagunea,
948 330 868).Plazo de inscripción abierto hasta el 28 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera
(948 300 359, euskara@berriozar.es) o en www.iruñerrikomintzakide.org (Nafarroako Euskaltzaleen Topagunea, 948 330 868).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valoración de fiestas DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

Mediante esta nota de prensa, queremos trasladar a la opinión pública la valoración que hemos realizado de las fiestas celebradas entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre.

El buen tiempo reinante en estas fiestas ha permitido el éxito de participación en la totalidad de las actividades programadas. Empezando por el multitudinario txupinazo protagonizado por la Asociación de Amigos y Amigas del Sáhara, hasta la batería luminosa de fin de fiestas, los vecinos y vecinas de Berriozar y quienes nos han visitado estos días han llenado todos y cada uno de los espacios festivos.

Si hay algún elemento a destacar, ese es sin duda alguna, el fenomenal ambiente que ha reinado a lo largo de los cinco intensos días. El programa oficial, las actividades desarrolladas por jóvenes, peñas y colectivos y las decenas de actos espontáneos han conformado unas fiestas que para muchos y muchas serán inolvidables. Es por ello que queremos felicitar a las vecinas y vecinos de Berriozar, a  sus peñas y colectivos, por haber demostrado saber disfrutar de verdad de las fiestas.

Y no podemos olvidar a quienes han trabajado duramente estos días para que todo saliese bien. Vaya también nuestro agradecimiento y reconocimiento al personal municipal.

Sobre los hechos acontecidos relativos a tres agresiones sexistas, el Ayuntamiento de Berriozar manifiesta su más absoluto rechazo a toda expresión de violencia sexista y muestra su apoyo a las mujeres agredidas.

Como Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando por una sociedad y unas fiestas libres de agresiones sexistas, queremos también gradecer a Berriozarko Talde Feminista la labor de prevención realizada y la coordinación que han llevado a cabo con el Ayuntamiento y Policía Municipal.

En definitiva a pesar de estos hechos hacemos una valoración positiva del transcurso de las fiestas, destacando la gran participación, el fenomenal ambiente. Sin duda hay aspectos muy mejorables, trabajaremos en ello, pero hoy nos mostramos satisfechas y satisfechos. Reiteramos nuestra felicitación a toda la población de Berriozar por su comportamiento ejemplar y por haber hecho posible disfrutar de unas excelentes fiestas.


BERRIOZARKO UDALAREN jaien balorazioa

Prentsa ohar honen bitartez jakinarazi nahi dugu herriko festen balorazioa, abuztuaren 28tik irailaren 1era burutu ditugunak.

Aurten eguraldi ona egin du eta hori nabaritu egin da antolatu diren jarduera guzietan jendearen parte hartze haundia izan dela.  Txupinazo jendetsutik abiatuta, Saharako Lagunek bota zutena igandeko argi-bateriaraino Berriozarko bizilagunek eta egun hauetan bisitan etorri direnek jaietako esparru guztiak bete dituzte.

Alde bat bereziki nabarmendu nahi dugu: bost egunetan eman den giro ikaragarria. Egitarau ofizialak, gazteek, peñek eta beste elkarteek antolatutako jarduerek eta bat bateko ekintzek osatu dituzte festak, lagun askorendako ahaztuezinak izango direnak. Honengatik Berriozarko bizilagunak zoriondu nahi ditugu, bai eta bere peña eta elkarteak, festak benetan gozatzen dakitela erakutsi dutelako.

Eta ahaztu gabe doa dena ongi funtzionatzeko lanean aritu direnak. Hemendik gure esker ona erakutsi nahi diegu udal langileei.

Berriozarko jaietan hiru emakumeen kontra gertatutako eraso sexistak direla eta, Berriozarko Udalak adierazten du, indarkeria sexista irmoki arbuiatzen duela eta erasotako emakumeei babesa eskaintzen diela.

Udaletxe bezala, hartzen dugu konpromezua, jarraituko dugula erasorik gabeko sozietate eta festa lortzen.

Segurtasunaren ikuspuntutik esan nahi dugu festak giro lasaian burutu direla. Udaltzaingoak horrela berresten du, aipatzeko ezbeharrik ez baita izan.

Oro har festei buruz egiten dugun balorazioa oso ona da, parte hartze handia nabarmenduz eta izandako giro aparta. Badira, zalantzarik gabe, hobetu beharreko gaiak, eta honetaz jakitun garela lan egingo dugu hobetzeko, baina gaur egun oso kontent gara egindakoarekin. Berriro gure esker ona Berriozarko herriari bere portaerarengatik eta festa gogoangarriak posible egin dituztelako.

Foto: Iñaki Vergara Pérez. Información patrocinada por el Ayuntamiento de Berriozar.


HOGUERAS DE SAN JUAN 2019

Espacios autorizados

Para el encendido de las tradicionales hogueras de la noche de San Juan, 23 de junio de 2019, se ha previsto habilitar los siguientes espacios: Artiberri (parcela del Concejo de Artika junto a la Escuela Infantil) y pueblo viejo (parque).

En estos dos espacios se pide respeto y cuidado con la zona; no poner en riesgo con los fuegos la vegetación y dejar el espacio en perfectas condiciones de limpieza, para lo cual se utilizarán  los contenedores adecuados a cada tipo de residuo. Por la noche hay que dejar las hogueras bien apagadas.

También se podrá utilizar el Paseo Basoa para realizar cenas, no para encender hogueras. En el Paseo Basoa no se puede hacer fuego sobre el propio suelo. Para realizar cenas tendrá que hacerse sobre barbacoas, infiernillos, etc. en el espacio entre la Escuela de Música y el kiosko de la plaza Eguzki. Es necesario dejar limpia la zona, utilizando los contenedores existentes.

En el aparcamiento junto al Centro de Salud se realizará a partir de las 22:00 h. la Noche de brujas, espectáculo participativo tras el que se habilitarán varias hogueras para poder saltar. Invitamos a participar en dicho espectáculo vestidas de brujas.

Este aparcamiento estará cerrado desde el jueves por la tarde hasta el domingo a la tarde.

DONIBANE SUA, 2019

Baimendutako guneak

Tradizioa den moduan, ekainaren 23an Donibane Sua piztuko da. Honako leku hauek prestatu dira horretarako: Artiberri (Artikako Kontzejoaren eremuan, Haur Eskolaren ondoan) eta Auzo Zaharra (parkean).

Bi eremu hauetan zona errespetatzea eta zaintzea eskatzen da, landaredia arriskuan ez jartzea eta lekua erabat garbirik uztea; horretarako, hondakin bakoitzak behar duen edukiontzia erabiliko da. Gauean sua ongi itzalita geratuko da.

Basoa pasealekua erabili ahalko da afariak egiteko, ez suak pizteko. Basoa pasealekuan ez da surik eginen lurrean, tresnen gainean baizik, hau da, barbakoak edo su txikiak erabilita. Honetarako eremua Musika Eskolatik Eguzki plazaren kioskoraino sartzen da. Erabiltzen den eremua garbi utzi behar da, horretarako dauden edukiontziak baliatuz.

Osasun Etxearen ondoko aparkalekuan ohiko Sorgin gaua ospatuko da, ikuskizun partehartzailea, 22:00etatik aurrera. Behin bukatzen delarik su batzuk izanen dira jauzi egin ahal izateko. Ikuskizun honetan sorginaz jantzita parte hartzera dei egiten dizuegu.

Aparkalekua itxita egonen da ostegun arratsaldetik igande arratsalderaino.


DÍA DE BERRIOZAR

Sábado 25

A partir de las 10:00 horas en la plaza Euskal Herria:

Encuentro de encajeras, rocódromo, Comparsa de Gigantes, Banda de Música, etc.

A partir de las 11:00 horas en la plaza Eguzki:

Puestos del Programa de Hábitos Saludables, feria de artesanía, talos, actuaciones de danzas.

A las 14:00 h. Calderetes en paseo Basoa

En la plaza Eguzki:

17:00 h. Juegos infantiles.

18:00 h. Campeonato de sokatira.

19:30 h. Exhibición de danzas con Txori Zuri.

20:30 h. Actuación del grupo CORLEONE’S.

22:00 h. Bailes populares con los gaiteros de Berriozar.

22:20 h. Toro de fuego.

BERRIOZARREN EGUNA

Larunbata 25

10:00etatik aurrera Euskal Herria plazan:

Ehoziri-parpailagileen topaketa, rokodromoa, Erraldoien Konpartsa, Musika Banda, etab.

11:00etatik aurrera Eguzki plazan:

Ohitura Osasungarrien Programaren Erakustokiak, eskulangintza-azoka, taloak, dantza-emanaldiak.

14:00etan Basoa pasealekuan kaldereteak:

Eguzki plazan:

17:00etan Haur jolasak.

18:00etan Sokatira txapelketa.

19:30ean Txori Zuriren dantzaldia.

20:30ean Kontzertua: CORLEONE’S.

22:00etan Gaiteroen dantzaldia.

22:20ean Zezensuzkoa.


TXORI ZURI: 40º ANIVERSARIO

Sábado 13 de abril

11:30 h. Danza poteo. Desde el polideportivo.

15:00 h. Comida. Carpa de la Plaza Euskal Herria

18:00 h. Desfile. Comienzo en Plaza Euskal Herria.

18:30 h. Festival de danzas. Actuaciones de los grupos

veteranos y Txori Zuri. Plaza Eguzki.

19:30 h. Karrika danza.

22:00 h. Cena (bocatada). En Zulo Alai Elkartea.

24:30 h. Gau pasa con Fidel. En Zulo Alai Elkartea.


TXORI ZURI: 40. URTEURRENA

Larunbat 13an

11:30etan Dantza poteoa. Kiroldegitik.

15:00etan Bazkaria. Euskal Herria plazako estalpean.

18:00etan Kalejira. Euskal herria plazan hasita.

18:30etan Dantza jaialdia. Dantzari ohien eta Txori

Zuriren emanaldia. Eguzki plazan.

19:30etan Karrika dantza.Eguzki plazan.

22:00etan Afaria (otartekoak). Zulo Alai Elkartean.

24:30etan Gau pasa Fidelekin. Zulo Alai Elkartean.


CARNAVALES 2019

Viernes 1 de marzo

15:00 h. Comida joven de carnaval, juegos, etc.

Gaztegune.

17:00 h. Festival de carnaval.

Ludoteca (Plaza Eguzki, 1).

18:30 h. Música por las calles con alumnado de la Escuela
de Música.

Salida: Plaza Eguzki.

19:30 h. Comitiva de Txolin. Desfile por el monte.

Salida desde el Casco Antiguo de Berriozar

hasta Artica.

Sábado 2 de marzo

11:00 h. Pasacalles.

12:00 h. Juegos infantiles y chocolatada.

13:00 h. Actuación de Txori Zuri y Fanfarre Bizkargain.

14:30 h. Comida.

16:30 h. Sobremesa musical: mejicanas.

18:30 h. Desfile de carnaval.

Salida: Plaza Euskal Herria.

20:00 h. Danzas populares con Gaiteros de Berriozar.

21:00 h. Toro de fuego.

21:30 h. Cena.

22:00 h. Música.

Lugar: Plaza Euskal Herria.

Martes 5 de marzo

19:00 h. Puskabiltza (Cuestación de alimentos).

Por las casas del Casco Antiguo.


2019KO INAUTERIAK

Martxoak 1, ostirala

15:00etan Inauteriko gazte bazkaria, jolasak…

Gaztegunean.

17:00etan Inauteri-jaialdia.

Ludotekan (Eguzki plaza, 1).

18:30ean Musika karriketatik Musika Eskolako

ikasleekin.

Irteera Eguzki plazatik.

19:30ean Txolinen segizioa. Desfilea mendian zehar.

Berriozarko Auzo Zaharretik Artikaraino.

Martxoak 2, larunbata

11:00etan Kalejira.

12:00etan Inauteriko haur jolasak eta txokolatada.

13:00etan Txori Zuri eta Bizkargain Fanfarrearen

jaialdia.

14:30ean Bazkaria. 

14:30ean Bazkalosteko musika: mexikokoa.

18:30ean Inauteriko desfilea.

Irteera Euskal Herria plazatik.

20:00etan Herri dantzak Berriozarko gaitariekin.

21:00etan Zezensuzkoa. 

21:30ean Afaria.

22:00etan Musika

Tokia: Euskal Herria plazan.

Martxoak 5, asteartea

19:00etan Puskabiltza (janari-bilketa).

Etxez etxe, Berriozarko Auzo Zaharrean.


ACTIVIDADES DE NAVIDAD

OLENTZERO

Lunes, 24 de diciembre

18:00 h. Parque Lantzeluze. Organiza Zulo Alai.

SAN ESTEBAN

Miércoles, 26 de diciembre

12:00 h. Misa en la iglesia del casco antiguo amenizada por la Coral Elkarrekin. A continuación, baile de los mayordomos, danzas Txori Zuri y Hulargi. Lunch y torrijas. Amenizado por Fanfarre Bizkargain y Gaiteros Haizaldi.

19:00 h. Concierto a cargo de la banda de música de Berriozar. Auditorio. Entrada: 5 euros.

CABALGATA DE REYES

Sábado, 5 de enero

18:00 h. Recorrido por las calles de Berriozar. Organiza Asociación Cabalgata.


EGUBERRIETAKO JARDUERAK

OLENTZERO

Abenduak 24, astelehena

18:00etan, Lantzeluze parkean. Antolatzailea: Zulo Alai

DONE EZTEBE EGUNA

Abenduak 26, asteazkena

12:00etan Meza Auzo Zaharreko Elizan. Elkarrekin Abesbatzak abestuko du. Jarraian neska-mutil nagusien eta Txori Zuri eta Hulargi taldeen dantzaldiak Otamena eta torradak. Bizkargain Fanfarreak eta Haizaldi Gaiteroek lagunduta.

19:00etan Berriozarko musika bandaren kontzertua. Entzunaretoan. Sarrera: 5 euro

ERREGE MAGOEN DESFILEA

Urtarrilak 5, larunbata

18:00etan Kalejira Berriozarko kaleetan barna. Antolatzailea: Kabalkada Elkartea


PROGRAMACIÓN 25 NOVIEMBRE

23 de noviembre, viernes:

Concentración de repulsa hacia la violencia contra las mujeres convocada por el Ayuntamiento de Berriozar. Lugar: Plaza Euskal Herria. Hora: 12:00.

Café-Cine-forum con María Castejón: Película: Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh 2017). Duración: 115 minutos. Lugar: Kulturgune de Berriozar. Hora: 19:30. Organiza: Berriozarko Talde Feminista.

24 de noviembre, sábado:

Taller de ilustración sobre el álbum “Arraroa” con las autoras Ainara Azpiazu y Paula Estevez. Dirigido a niñas y niños. En euskera. Álbum que desde el humor propone trabajar y hacer una reflexión sobre los estereotipos. Lugar: Kulturgune de Berriozar. Hora: 10:00 para niñas y niños de 6-8 años, (1º-3º de primaria). 12:00 para niñas y niños de 9-11 años (4º-6º de primaria). Inscripción: teléfono 012 (948 012 012) del 12 al 16 de noviembre.

25 de noviembre, domingo:

Manifestación convocada por la Plataforma contra las agresiones sexistas de Navarra. Lugar: plaza del Castillo de Pamplona/Iruña. Hora: 12:00.

Teatro: “Velma y Cris”. Compañía: Tdiferencia. Lugar: Auditorio de la escuela de música de Berriozar. Hora: 19:00. Entrada: 4 (la taquilla se abrirá una hora antes).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZAROAK 25eko PROGRAMAZIOA

Azaroaren 23a, ostirala: 

Emakumeenganako indarkeria salatzeko Udalak deitutako elkarretaratzea. Lekua: Euskal Herria plazan. Ordua: 12:00etan.

Kafe-zine-foruma Maria Castejonek gidatua. Filma: Tres anuncios en las afueras.  (Martin McDonagh 2017). Iraupena: 115. Lekua: Berriozarko kulturgunean. Ordua: 19:30ean. Antoaltzailea: Berriozarko Talde Feminista.

Azaroaren 24a, larunbata:

Ilustrazio-lantegia euskaraz Ainara Azpiazu eta Paula Estevezekin “Arraroa” albumari buruz. Neska-mutilei zuzendua. Euskaraz. Estereotipoak alboratzeko proposamen umoretsua eskaintzen digu eta, aldi berean, irakurleoi gogoeta egiteko aukera helarazten die. Lekua: Berriozarko kulturgunea. Ordua: 10etan 6-8 urteko haurrentzat (Lehen Hezkuntzako 1.- 3. mailak) 12etan 9-11 urteko haurrentzat (Lehen Hezkuntzako 4.- 6. mailak). Izen ematea: 012 (948 012 012) telefonoan azaroaren12tik 16ra.

Azaroaren 25a, igandea:

Manifestazioa, Eraso Sexisten kontrako Nafarroako Plataformak deitua. Lekua: Gaztelu plaza. Iruña. Ordua: 12:00etan

Antzerkia: “Velma y Cris”. Tdiferencia Konpainia. Lekua: Berriozarko Musika Eskolako Entzunaretoa. Ordua: 19:00etan. Sarrera: 4 euro (takila ordubete lehenago irekiko da).


Documental sobre la brujería en Navarra

El próximo viernes 19 de octubre se va a presentar en el Auditorio de Berriozar el primer capítulo de una serie documental que ofrece al espectador una revisión crítica e histórica de diferentes mitos y creencias antiguas. Presentada por Luis Cortés Briñol, divulgador e investigador en filosofía y antropología, propone descubrir qué hay de verdad tras las leyendas y explicaciones mágicas de nuestra realidad. En esta ocasión sometemos a examen la figura de la bruja.

Se han escrito ríos de tinta sobre la brujería, rodado decenas de películas y narrado incontables leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Casi todo son mentiras. Falsedades fruto del miedo, la superstición y el interés político.

Todos tenemos una imagen de bruja en la mente. Proviene de los dibujos animados, del cine, del teatro. Se la debemos a Shakespeare, a Goya, a Blancanieves. Brujas, meigas, sorgiñas, fatilleras, lamias… Han recibido muchos nombres y han adoptado formas diversas. Sin embargo, detrás del folklore se esconde una realidad llena de sufrimiento. Hoy sabemos que de las 125.000 personas, casi todas mujeres, acusadas de brujería en Europa entre los siglos XVI y XVIII, ardieron en la hoguera unas 50.000, la mitad de ellas en Alemania.

Pero, ¿cuándo comenzó esta locura persecutoria? ¿Quiénes eran esas brujas y por qué parecían tan peligrosas? Viajamos hasta Navarra para investigar la caza de brujas más sangrienta y famosa de nuestro país: el caso de las brujas de Zugarramurdi, un fenómeno de histeria colectiva con satanás como protagonista, que concluye con el Auto de Fe de Logroño de 1610 y seis personas quemadas vivas. Pronto nos sumergimos en un mundo rural donde nada es lo que parece y las traiciones entre vecinos campan a sus anchas.

El público del siglo XXI, formado y culto, intuye que las brujas son cosas de fantasías. Pero quizá ignora que las maléficas han existido siempre en la mente de los hombres temerosos, que depositaban en ellas la culpa de los males del mundo. Hubo que encontrar una causa para la fatalidad. Aunque por el camino tuvieran que inventarse aquelarres, posesiones demoníacas, sectas, conjuros, pócimas y perversos rituales en inhóspitas cuevas. Al diablo, no se lo ve.

Presentación y coloquio con los autores del documental:

VIERNES 19 DE OCTUBRE. 20:00 H. AUDITORIO DE BERRIOZAR

ENTRADA LIBRE

 • Dirección y realización: Luis Cortés
 • Guión y presentación: Luis Cortés Briñol
 • Fotografía: Txema Garbayo (C)
 • Producción: Víctor Bregaña
 • Equipo técnico: 601 Producciones Audiovisuales
 • Idioma: V.O. en castellano
 • Duración: 35 min.

Nafarroako sorginkeriari buruzko dokumentala

Datorren urriaren 19an, Berriozarko Entzunaretoan hainbat mito eta antzinako sineskerien berrikuste kritiko zein historikoa eskaintzen duen dokumental sail baten lehen atala aurkeztuko da. Dibulgatzaile eta filosofia eta antropologia ikertzailea den Luis Cortes Briñolek aurkeztua, gure errealitateko kondaira eta azalpen magikoek egitik zer duten aurkitzea proposatzen du. Oraingo honetan sorginaren irudia aztertuko dugu.

Sorginkeriari buruz luze eta zabal idatzi da, pelikula ugari grabatu dira eta denboran galtzen diren kondaira mordoa kontatu izan dira. Ia gehienak gezurrak dira. Beldurraren, sineskeriaren eta interes politikoak eragindako faltsukeriak.

Guztiok sorginaren irudia dugu buruan. Hura marrazki bizidunetatik, zinematik, antzerkitik dator. Shakespeare, Goya, Edurnezuri, Sorginak, Meigak, fatillerak, lamiei, etab. zor diegu. Hainbat izen jaso dituzte eta forma ezberdinak hartu dituzte. Hala eta guztiz ere, folklorearen atzean sufrimenduz beteriko errealitatea ezkutatzen da. Egun, jakin badakigu Europan XVI. mendetik XVIII. mendera sorginkeriagatik salatutako 125.000 pertsonetatik, ia guztiak emakumeak, 50.000 bat sutan erre zituztela, horietako erdiak Alemanian.

Baina, noiz hasi ote zen jazarpen-erokeri hura? Zeintzuk ziren sorgin horiek eta zer dela eta ematen zuten hain arriskutsuak zirela? Nafarroara bidaiatuko dugu gure estatuko sorgin ehiza odoltsuena eta ospetsuena ikertzeko asmoz: Zugarramurdiko sorginen kasua, Satanás protagonista duen histeria kolektiboaren fenomenoa. 1610 urtean Logronon autofedearekin eta bizirik zeuden sei pertsona errez amaitu zena. Berehala herri giroan barneratuko gara non ezer ez da uste dena eta bizilagunen arteko traizioak oso ohikoak dira.

Hezia eta jantzia zen XXI. mendeko ikusleriak sorginak fantasiak zirela antzeman zuen. Baina baliteke ez jakitea gizon beldurtien buruan betidanik egon direla sorginkeriazko emakumezkoak, eta munduaren gaitz guztien errua haiengan ezartzen zuten. Zorigaitz honetarako arrazoi bat ere aurkitu behar izan zuten tartean akelarreak, deabrutzeak, sektak, araoak, edabeak eta babesgabeko kobazuloetan egindako erritu zitalak asmatu behar izan bazituzten ere. Deabrua, ez da inon ageri.

Aurkezpena eta dokumentalaren egileekin solasaldia:

Urriaren 19 an, ostiralean 20etan Berriozarreko Entzunaretoan

Sarrera doan

 • Zuzendaritza eta errealizazioa: Luis Cortes Briñol
 • Gidoia eta aurkezpena: Luis Cortes Briñol
 • Argazkilaritza: Txema Garbayo (C)
 • Ekoizpena: Victor Bregaña
 • Talde teknikoa: 601 Producciones Audiovisuales
 • Hizkuntza: J.B. gaztelaniaz
 • Iraupena: 35 min.

 


 

Valoración de las Fiestas de Berriozar 2018
Mediante esta nota de prensa queremos trasladar a la opinión pública la valoración que hemos realizado de las fiestas celebradas entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.
La nota más destacada en estas fiestas de 2018 es sin duda el fenomenal ambiente que ha reinado a lo largo de estos cinco días. Desde que la peña Los Cubas diera inicio a la programación prendiendo el txupinazo hasta la finalización ayer domingo por la noche la alegría y el disfrute han sido la tónica general.
La respuesta del público a la práctica totalidad de las actividades programadas ha sido sensacional y en algunos casos como los eventos musicales ha sido incluso masiva. Constatamos una tendencia al alza en la asistencia de público a nuestras fiestas. A pesar de que la meteorología ha ayudado creemos que el esfuerzo que se realiza en la elaboración del programa por parte del ayuntamiento, las peñas, los colectivos, los partidos y por el conjunto de los vecinos y vecinas de Berriozar se está viendo recompensado. Así pues vaya para todos ellos y ellas nuestra felicitación.
Felicitación que se hace extensiva a quienes han trabajado arduamente para que las fiestas sean posibles y que el resto hayamos podido disfrutar de ellas. La labor realizada por los diferentes servicios municipales antes, durante y ahora en las tareas de desmontaje y limpieza ha sido y está siendo encomiable.
Nos felicitamos también porque no se han registrado incidencias reseñables desde el punto de vista de la seguridad y sobre todo porque no tenemos constancia de agresiones sexistas. No obstante el trabajo en esta materia no para ni un solo día y toca seguir trabajando en la sensibilización, denuncia y prevención de la violencia contra las mujeres.
En definitiva, fenomenal ambiente, grandísima participación y ausencia de incidentes. Sin duda hay aspectos muy mejorables, trabajaremos en ello, pero hoy procede mostrarnos satisfechas y satisfechos por el transcurso de estas fiestas de 2018.

fiestas berriozar

2018 urteko Berriozarko jaien balorazioa
Prentsa ohar honen bitartez jendarteari helarazi nahi diogu abuztuaren 29tik irailaren 2ra ospatutako jaien inguruan egin dugun balorazioa.
2018ko jai hauetan nagusitu dena, zalantzarik gabe, bost egun hauetan egon den giro paregabea da. Poza eta gozamena izan dira nagusi Los Cubas Peñak jaiei hasiera emateko txupinazoa bota zuenetik igande gauean, jaiak bukatu arte.
Programatutako ekimen guztietan egondako publikoaren erantzunari dagokionez, bikaina izan dela esan dezakegu, eta kasu batzuetan, musika ekimenetan adibidez, masiboa izan da. Publikoari dagokionez, gorakada nabarmena egon dela aipatzekoa da. Eguraldia lagungarria izan dugula ezin dugu ukatu baina uste dugu Udalak, peñek eta partidoek zein bizilagunek programaren lanketan egiten duten ahaleginaren ondorio ere badela. Beraz gure esker ona guztiontzat.
Esker on hau ere zabaldu nahi dugu, jaiak posible izateko lanean gogor jardun dutenei, guztiok gozatu ahal izateko. Udal zerbitzu ezberdinek egindako lana bai jaiak hasi baino lehen, jaiak bitarte eta ondoren, desmuntai eta garbiketa lanetan adibidez, goraipagarria izan da.
Gure burua zoriontzeko moduan gaude ere ez baitira segurtasunaren ikuspegitik intzidentzia aipagarririk suertatu, eta batez ere ez dugulako eraso sexistarik egon direnaren berririk izan. Hala ere gai honen inguruan lanak ez du etenik eta emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioan, salaketan eta prebentzioan egunero lanean jarraituko dugu.
Laburbilduz, giro paregabea, parte-hartze itzela eta gorabeherarik ez. Dudarik gabe hobetu beharreko aferak egongo dira, eta horretan lan egiten jarraituko dugu, baina gaur, 2018ko jaiak bukatuta pozik egoteko moduan gaude.


EUSKALTEGI AUZALOR DE BERRIOZAR OFERTA ESPECIAL PARA EL CURSO 18/19

Inscripción del 15 de mayo al 28 de agosto

en el teléfono 012 o en la web berriozar.es

 

BIBLIOTECA ESPECIALZADA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE:

Es un servicio que se oferta a todas las personas de Berriozar que están estudiando euskera. En la biblioteca del alumnado hay más de 370 libros y 50 DVDs diponibles.

Si estás estudiando euskera, ven al Euskaltegi Auzalor y el profesorado te aconsejará libros y DVDs adecuados a tu nivel.

Ayudas económicas:

Para reducir el gasto que supone el aprendizaje de euskera, además de la convocatoria de becas que en noviembre ofrece el Ayuntamiento de Berriozar (opción a recuperara el 40% del importe pagado), hay que tener en cuenta que si la matrícula del Euskaltegi Auzalor se hace en mayo el precio se reduce en un 5%.


BERRIOZARKO AUZALOR EUSKALTEGIA 18/19 IKASTURTEKO ESKAINTZA BEREZIA

Izen-ematea maiatzaren 15etik abuztuaren 28ra
012 telefonoan edo berriozar.eus webgunean

 

EUSKARA IKASLEEN LIBURUTEGIA:

Euskara ikasten ari diren berriozartar guztiei  eskainitako zerbitzua, maila guztietako 370 liburu eta 50 DVD baino gehiago.

Euskara ikasten ari bazara, etorri Auzalor Euskaltegira eta bertako irakasleek aholkatuko dizkizute zure mailaren araberako liburu eta DVD egokiak.

Diru-laguntzak:

Euskara ikasteak sortzen duen gastua arintzeko Berriozarko Udalak azaroan zabaltzen duen beka-deialdiaz gain (%40 berreskuratzeko aukera), kontuan hartu behar da Auzalor Euskaltegiko matrikula maiatzean eginez gero, ikastaroa %5 merkeago ordaintzen dela.

 


APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA EL 2018
En el último pleno celebrado en 2017 se aprobaron las cuentas para el ejercicio 2018. En ellas se presupuestan 6.055.364 euros de gastos y 6.055.884 euros de ingresos para el Ayuntamiento de Berriozar. Paralelamente, se presentaron los presupuestos para las empresas públicas Berrikilan y Usalanda, ámbas pertenecientes al Ayuntamiento. Para la primera de ellas se prevé un gasto de 1.021.123 euros y la misma cantidad de ingresos. En cuanto a Usalanda, el presupuesto de ingreso y gasto es de 299.217 euros.
INGRESOS
En lo referente a los ingresos presupuestados para este ejercicio, el Ayuntamiento de Berriozar prevé un incremento del 2,4%. Cabe destacar que este curso el consistorio no ha subido los impuestos municipales (contribución urbana, impuesto de circulación e impuesto de actividades económicas). De la misma manera, las tasas y precios públicos no variarán en 2018.
En cuanto a los impuestos indirectos que recaudará el Ayuntamiento, se calculan unos ingresos de 167.032 euros, cantidad que provendrá de los impuestos de construcciones y obras realizadas en el municipio.
GASTOS
Tal y como se ha mencionado al inicio, el presupuesto de gastos alcanza los 6.055.364 euros, 147.094 euros más que en 2017 (un 2,4% más).
Entre los gastos destacan la subida del salario del 1,5% del personal público que vendría a suponer unos 45.000 euros.
Pero, sin duda, una de las partidas por las que lleva apostando el Ayuntamiento durante los últimos años es el área social, la tercera edad y el envejecimiento activo, así como favorecer y apoyar la educación tanto en las primeras etapas como dotando de infraestructuras a los centros escolares. Por todo ello, el presupuesto aprobado recoge una partida importante para el Centro de Mayores que muy pronto será una realidad. Para llevar a cabo este proyecto se ha incorporado una partida de gasto corriente de 20.000 euros para suministros del Centro. En este nuevo centro, los mayores podrán realizar actividades de promoción de vida activa, de salud y hábitos saludables que hasta ahora se llevaban a cabo en otros espacios municipales. Cabe añadir que el Servicio de promoción de Autonomía y Atención a la dependencia en sus primeros grados comenzará el último trimestre de 2018 y contará con una partida de 7.500 euros para el servicio y 6.000 euros para nuevas actividades.
Mendialdea I y II también contará con mejoras ya que continuarán las obras de mejoras iniciadas en 2017. Se reformarán los baños y los saneamientos y también se arreglará el patio exterior mejorando así las instalaciones de un colegio que ya tiene 40 años de existencia pero que gracias a las obras realizadas ofrece espacio y mayor calidad.
Para terminar, otras de las obras que los y las vecinas de Berriozar veremos acometer los próximos meses será la ampliación de la acera de la calle Arantzazu que se presupuestará con 30.000 euros. Y otra de las partidas importantes será la dirigida a mejorar los parques infantiles, partida de 30.000 euros que se invertirán en el parque de la plaza de Los Donantes. Y finalmente, una inversión de 222.440,89 euros en la mejora y adecuación a normativa de la piscina exterior del Polideportivo municipal.

2018KO AURREKONTUAK ONARTUAK IZAN DIRA
2017an burututako azken udalbatzan 2018 urterako aurrekontuak onartu ziren. Bertan 6.055.364 euroko gastuak eta 6.055.884 euroko diru sarrerak aurreikusten dira. Aldi berean, Udalaren parte diren Berrikilan eta Usalanda enpresa publikoen aurrekontuak aurkeztu ziren. Lehenengoarentzat 1.021.123 euroko gastuak eta diru sarreren kopuru bera aurreikusten dira. Usalandari dagokionez, diru sarreren eta gastuen aurrekontua 299.217 eurokoa da.
DIRU SARRERAK
Ekitaldi honetarako aurrekontuetan sartutako diru sarrerei dagokionez, Udalak %2,4ko igoera aurreikusten du. Aurten azpimarragarria da Udalak zergak ez dituela igo ( hiri-kontribuzio, garraio-zerga eta merkataritza zergak). Era berean 2018 urtean tasak eta prezio publikoak ere ez dira aldatuko.
Beste alde batetik, Udalak zeharkako zergekin 167.032 euroko diru-bilketa aurreikusten da, eraikuntza eta herrian egingo diren obretatik jasoko direnak.
GASTUAK
Sarreran aipatu bezala, gastuen aurrekontua 6.055.364 eurokoa da, 2017an baino 147.094 euro gehiago hain zuzen (%2,4 gehiago).
Gastuen artean nabarmentzekoa da langileria publikoaren soldataren %1,5eko igoera, orotara 45.000 euro suposatuko duelarik.
Baina zalantzarik gabe, Udalak azken urteetan egin duen moduan, gizarte sailaren aldeko apustua egingo du aurrekontuetan. Horien artean, hirugarren adina eta zahartze aktiboa sustatuz, hezkuntzako lehen mailak lagunduz edota eskolak azpiegiturez hornituz. Hori dela eta, onartutako aurrekontuan hemendik gutxira ateak irekiko dituen Helduen Zentrorako diru-sorta garrantzitsu bat islatzen du. Proiektu hau egin ahal izateko ohiko gastuetarako 20.000 euro bideratuko dira. Zentro berri honetan, orain arte herriko beste lekuetan egiten ziren jarduerak egingo dira: hala nola, bizitza aktiboaren jarduerak, osasun-jarduerak eta ohitura osasungarriak sustatzeko ekintzak. 2018 urteko azken hiruhilekoan Autonomiaren sustatzea eta Dependentziaren arretako Zerbitzua martxan jarriko da eta zerbitzu horretarako 7.500 euro bideratuko dira eta 6.000 euro jarduera berrientzako izango dira.
Mendialdea I eta II eskolek ere hobekuntzak izango dituzte eta 2017an hasitako obrek jarraipena izango dute. Komunak eta saneamendu-sarea eraberrituko dira eta kanpoko patioa konponduko da, modu honetan 40 urte dituen eskolako instalazioak hobetuz eta egindako obrei esker kalitatezko lekua eskainiz.
Bukatzeko, Berriozartarrek hurrengo hilabeteetan ikusiko ditugun obren artean Arantzazu kalearen zabaltze lanak izango dira, 30.000 euroko aurrekontua duelarik. Eta haur parkeak izango dira diru kopuru garrantzitsua jasoko dutenak, izan ere, 30.000 euro gastatuko dira Odol-emaileen parkea berritzen. Eta amaitzeko, 222.440,89 euroko inber- tsioa udal kiroldegiko kanpoko igerilekuko hobetze lanak eta araudira egokitzeko lanetarako.


ACTIVIDADES DE NAVIDAD

OLENTZERO Y MARI DOMINGI
Domingo 24 diciembre
18:00 h. Salida: Parque Lantzeluze. Organiza Zulo Alai

SAN ESTEBAN
Martes 26 diciembre
12:00 h. Misa. Iglesia del casco Antiguo amenizada por la Coral Elkarrekin.
A continuación BAILE DE LOS MAYORDOMOS, DANZAS TXORI ZURI Y HULARGI.
Lunch y torrijas. Amenizado por Fanfarre Bizkargain y Gaiteros Haizaldi.
Mercado solidario de libros a favor del Sáhara.
19:00 h. Concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA DOINUA DE BERRIOZAR. Escuela Mendialdea. Entrada: 5€.

CABALGATA DE REYES
Viernes 5 enero
18:00 h. Recorrido por las calles de Berriozar. Salida: Parque Lantzeluze. Organiza Asociación Cabalgata.

EGUBERRIETAKO JARDUERAK

OLENTZERO ETA MARI DOMINGI
Abenduak 24, igandea
18:00etan, Lantzeluze parkean. Antolatzailea: Zulo Alai

DONE EZTEBE EGUNA
Abenduak 26, asteartea
12:00etan Meza Auzo Zaharreko Elizan. Elkarrekin Abesbatzak abestuko du.
Jarraian NESKA-MUTIL NAGUSIEN ETA TXORI ZURI ETA HULARGI TALDEEN DANTZALDIAK
Otamena eta torradak. Bizkargain Fanfarreak eta Haizaldi Gaiteroek lagunduta.
Sahararen aldeko liburu azoka.
19:00etan BERRIOZARKO MUSIKA BANDAREN KONTZERTUA. Mendialdea Eskolan. Sarrera: 5 euro

ERREGE MAGOEN DESFILEA
Urtarrilak 5, ostirala
18:00etan Kalejira Berriozarko kaleetan barna.
Antolatzailea: Kabalkada Elkartea.


Servicios del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar:

– Asesoría Psicológica: miércoles y jueves.
– Asesoría Jurídica: miércoles.

Se atiende con cita previa, llamando al 948 30 16 31

Ante cualquier agresión o situación de violencia puedes llamar:
– Policía Municipal de Berriozar: 639 400 906.
– 112 Urgencias.


Berriozarko Udaleko Berdintasun Arloko zerbitzuak:

– Aholkularitza psikologikoa: asteazken eta ostegunetan.
– Aholkularitza juridikoa: asteazkenetan.

Etorri aurretik hitzordua eskatu behar da 948 30 16 31 telefonoan.

Edozein eraso sexista edo indarkeria egoeraren aurrean deitu:
– Berriozarko Udaltzaingoa: 639 400 906.
– 112 Larrialdiak.


Nuevo parque infantil y gimnasio para mayores en la plaza Maestro Turrillas

El Ayuntamiento de Berriozar ha renovado por completo el parque infantil de la plaza Maestro Turrillas, dando respuesta a la demanda de los y las vecinas de la zona. Si bien se destinó para su suministro 30.000 euros, se adjudicó en 24.000 euros. Este es el tercer parque que se realiza en esta legislatura, después de que el año pasado se hiciera lo propio en el Colegio Mendialdea y Artiberri. Como novedad, se han colocado varios aparatos de gimnasia para mayores, con el objetivo de fomentar la actividad física y el envejecimiento activo. También se ha atendido a la petición vecinal de transformar la pista de juego, adecuándola para que los más txikis puedan hacer uso de ella.

Haur parkea eta gimnasio berria adineko gizon-emakumeendako, Turrillas maisuaren plazan

Berriozarko Udalak Turrillas maisuaren plazako parkea zaharberritu egin du, plazako auzokideek hala eskatuta. Lan hori egiteko 30.000 euroko aurreikusi arren, azkenik 24.000 euroko esleipena egin zitzaion proiektuari. Iaz Artiberrikoa eta Mendialdea eskolako parkeak egin zirenez, Turrillas maisuaren plazako parke berri hau legealdi honetan egiten edo zaharberritzen den hirugarrena da. Parke honetan berrikuntza garrantzitsu bat dugu: soinketa egiteko tresnak jarri ditugu jarduera fisikoa eta zahartze aktiboa sustatzeko asmoz. Era berean, eta auzokideen eskaera kontuan hartuta, jolas-pista egokitu egin dugu gazteenek hobeki profita dezaten.


VALORACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

El Ayuntamiento de Berriozar quiere mostrar su satisfacción por lo bien que se han desarrollado las fiestas locales. Queremos destacar la gran participación registrada en todos y cada uno de los actos programados, el estupendo ambiente que ha reinado y la ausencia de incidencias reseñables. En este sentido nos felicitamos por que no se ha registrado ninguna agresión de carácter sexista. No obstante este es un aspecto en el que no bajaremos la guardia ni un solo segundo.
También es muy reseñable la aportación que los y las jóvenes, peñas, colectivos y entidades de Berriozar hacen a las fiestas, sin ellas no hubiera sido posible llevar adelante unas fiestas tan populares como han sido. Extendemos la felicitación a todas las vecinas y vecinos de Berriozar así como a quienes nos han visitado estos días que, de una u otra manera, han participado en estas fiestas. Porque este es el éxito de las fiestas, que las personas participen y las disfruten, como así ha sido.
También cabe agradecer a los trabajadores y trabajadoras municipales el gran trabajo realizado estos días para posibilitar que los demás disfrutemos.


BERRIOZARKO UDALAREN FESTEN BALORAZIOA

Berriozarko udalak herriko festak horren ongi joan izanaren poztasuna adierazi nahi du. Nabarmentzekoa da programatutako ekitaldi gehien-gehienetan izandako parte-hartze handia, izandako giro ona eta ezer aipagarririk gertatu ez izana. Zentzu horretan, aipatzekoa da ez dela inon eraso sexistarik izan. Hala ere, esan, gai honekiko ez diogu erne egoteari utziko momentu txikienean ere.
Azpimarratzekoa da ere, gazte, herriko eragile, elkarte eta peñek festei egiten dieten ezinbesteko ekarpena. Hauek gabe ezinezkoa litzateke horren festa herrikoiak aurrera eramatea. Eskertza hau Berriozarko bizilagun eta herrira gerturatutako guztiei ere luzatzen diegu, modu batean edo bestean parte hartu dutelako. Hau delako, izan den moduan festen arrakasta, pertsonek parte hartu eta gozatzea.
Eskertzekoa ere besteok gozatzeko aukera izateko, udal langileek egun hauetan buruturiko lan itzela.


HOGUERAS DE SAN JUAN 2017

El viernes 23 de junio se van a celebrar las tradicionales hogueras de San Juan. Para ello se van a habilitar 3 espacios. En el casco Antiguo y en Artiberri habrá dos lugares donde se pueda hacer fuego. En el aparcamiento del Centro de Salud tendrá lugar, por tercer año consecutivo el Akelarre, espectáculo participativo que centrará la actividad de esa plaza. En los alrededores y Paseo Basoa se podrá hacer cenas siempre y cuando no se haga fuego directamente sobre el suelo, utilizando barbacoas, hornillos u otros elementos.

Más información: www.berriozar.es


2017KO Donibane Sua

Ekainaren 23an, ostiralean, ohiko Donibane Sua antolatuko dira. Horretarako 3 esparru erabili ahalko dira. Alde Zaharrean eta Artiberriko eremu soilean suak egin ahalko dira. Osasun Etxeko aparkalekuan Akelarrea egingo dira hirugarren urtez, eremu horren interesa bilduko duen ikuskizun partehartzailea. Leku horren inguruan eta Basoa pasealekuan afariak egin daitezke, beti ere sua lurrean egin gabe, barbakoak edo bestelako tresnak erabilita.

Argibide gehiago: www.berriozar.eus


HUERTOS ECOLÓGICOS PARA PERSONAS EMPADRONADAS EN BERRIOZAR
El Ayuntamiento de Berriozar pone a disposición, en una segunda fase, 50 huertas ecológicas de ocio; 24 destinadas a mujeres, 24 a hombres y 2 para personas con discapacidad funcional superior al 33% en paridad.
El 4 de mayo se abre el plazo de solicitud para todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran cultivar una huerta ecológica. Sólo se admitirá una solicitud por unidad de vivienda. En caso de más de una solicitud, se atenderá a la primera solicitud realizada.
Las inscripciones finalizarán el 17 de mayo y podrán realizarse a través de la sede electrónica de la página web (www.berriozar.es) o mediante el teléfono 012 (948 012 012).
Una vez recogidas todas las solicitudes se anunciará la fecha del sorteo público de las huertas que se realizará en el propio Ayuntamiento.
Más información: www.berriozar.es


BARATZE EKOLOGIKOAK BERRIOZARREN ERROLDATUTAKO PERTSONENTZAT
Berriozarko Udalak aisialdirako 50 baratze ekologikok osatutako bigarren multzoa prestatu du. 24 baratze emakumezkoei banatuko zaizkie, beste 24 gizonezkoei eta 2 baratze desgaitasun funtzionala %33 edo handiagoa dutenei.
Berriozarren erroldatutakoek maiatzaren 4tik aurrera egin ahalko dute eskaera, baratze ekologikoa landu nahi badute. Etxebizitza unitate bakoitzak eskaera bakarra egin ahalko du. Eskaera bat baino gehiago jasotzen bada, soilik lehenengoa kontuan hartuko da.
Izena emateko epea maiatzaren 17an bukatuko da. Eskaera Berriozarko Udalaren webguneko egoitza elektronikoan (www.berriozar.eus) edo 012 (948 012 012) telefonoan egin beharko da.
Eskaera guztiak jaso eta gero jakinaraziko da baratzeen zozketa noiz eginen den, Udaletxean eta jendaurrean.
Argibide gehiago: www.berriozar.eus.


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARQUE NATURAL EZKABA
El próximo martes 11 de abril se va a realizar una presentación pública por parte del Ayuntamiento de Berriozar del proyecto de Parque Natural Ezkaba que se está trabajando por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los Ayuntamientos implicados. Nuestro Ayuntamiento es uno de los impulsores de este Plan que recoge los usos y necesidades que nuestro monte Ezkaba requiere.
En dicha reunión, que se celebrará en el Kulturgune a las 19:00 h., se dará cuenta de cuales son las acciones que se quieren realizar en materia de conservación del monte, limpieza, usos, caminos, carretera, etc.

¡ACUDE Y PARTICIPA!


EZKABA PARKE NATURALARENAURKEZPENA
Hurrengo arteartean, apirilaren 11n, Ezkaba Parke Naturalaren aurkezpena egingo du Berriozarko Udalak. Proiektu hau Iruñerriko Mankomunitateak lan egin du inguruko Udal guztiekin batera. Gure Udala bada Plan honen bultzatzailea, Ezkaba gure mendiaren erabilerak eta beharrak aztertzen dituena.
Bilera Kulturgunean gauzatuko da, arratsaldeko 7etan hasita, eta bertan aipatuko dira mendian egin nahi diren ekimenak: basozaintza, garbiketa, erabilerak, bideak, errepidea eta abar.

ZATOZ ETA PARTE HARTU!


MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
El Ayuntamiento de Berriozar ha presentado una propuesta de inversión al programa de infraestructuras locales de Gobierno de Navarra (PIL) para su ejecución durante los años 2017 al 2019. El coste previsto de las obras será de 809.485,08 € y el Ayuntamiento recibirá una subvención de 385.689,02 €.
Estas son las obras que se van a realizar:
Adecuación a normativa y reparaciones de piscinas exteriores del Polideportivo municipal de Berriozar.
Adecuación a normativa de accesibilidad y mejora de los baños del Colegio Público Mendialdea I y II.
Mejora de envolvente térmica parcial en Colegio público Mendialdea I y II (cambio de ventanas).
Adecuación del alumbrado público de Berriozar a normativas y mejora energética.


Tokiko azpiegituren hobekuntza
Berriozarko Udalak Nafarroako Gobernuko toki azpiegituren 2017-2019 urte artean burutzeko inbertsio planari inbertsio proposamen bat aurkeztu dio. Obren kostuaren aurreikuspena 809.485,08 € takoa da eta Udaletxeak 385.689,02 € tako diru laguntza bat jasoko du.
Hauek dira burutuko diren obrak:
Berriozarko Kiroldegiko kanpo igerilekuen konponketa eta arautegira egokitzea.
Mendialdea I eta II Ikastetxe Publikoetako komunen hobekuntza eta irisgarritasun arautegira egokitzea.
Mendialdea I eta II Ikastetxe Publikoetako inguratzaile termikoaren hobekuntza (leihoen aldaketa)
Berriozarko kale argiteriaren aratuegira egokitzea eta energia hobekuntza.


ESKOLATZEKO KANPAINA. 2017/2018 IKASTURTEA
Urtero bezala, heldu da familiek 3 urteko seme-alabak eskolan matrikulatzeko unea. Une garrantzitsua da, izan ere, bizitzako garairik garrantzitsuenean seme-alabek jasoko duten hezkuntza aukeratu behar dute.
Udalak animatu nahi ditu familiak BERRIOZARKO ESKOLA PUBLIKOA aukera dezaten. Publikoaren alde egitea, dudarik gabe, apustu segurua da, gure ikastetxeek urteetan demostratu duten kalitatearen aldeko apustua. Herrian zabalik dagoen eskola da, herriaren izate, identitate eta izaeraren alde lan egiten duena. Gure eskola sustatzea gure herriaren etorkizuna sustatzea da.
Beraz, animatzen ditugu familiak gure herriko bi ikastetxeak ezagutzera etortzeko. Mendialdea I (IIP) eta Mendialdea II (D eredua).
MATRIKULA EGITEKO EPEA: OTSAILAREN 13tik 17ra
BERRIOZAR KALITATEZKO ESKOLA PUBLIKOAREN ALDE


CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN ESCOLAR. CURSO 2017/2018
Como cada año llega el momento en el que las familias con niños y niñas de 3 años tienen que matricular a sus hijos e hijas en la escuela. Momento importante ya que deben decidir la educación que van a recibir sus hijos e hijas durante la etapa más relevante de su vida.
Desde el Ayuntamiento queremos animar a las familias a optar por la ESCUELA PÚBLICA en BERRIOZAR. La apuesta por lo público, es sin duda una apuesta segura, una apuesta por la calidad que durante años vienen demostrando nuestros centros escolares. Una escuela abierta al pueblo, que trabaja para la existencia del mismo, por su identidad y su carácter. Fomentar nuestra escuela es fomentar un pueblo con futuro.
Por lo tanto, animamos a las familias a conocer las dos escuelas de nuestro pueblo: Mendialdea I (PAI) y Mendialdea II (modelo D).
PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE MATRíCULAS: DEL 13 AL 17 DE FEBRERO
BERRIOZAR CON LA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD


PLAZA DE ENCARGADA O ENCARGADO DE LIMPIEZA PARA LOCALES MUNICIPALES
La Sociedad Pública del Ayuntamiento de Berriozar USALANDA, S.L. saca a contratación una plaza de encargada o encargado general de limpieza, que coordinará la limpieza de varios locales de titularidad municipal.
Se requiere:
– Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
– Estar en posesión del permiso de conducir de categoría B1.
Se valorará:
– Experiencia laboral como Encargado/a de Limpieza.
– Formación relacionada con las actividades propias del puesto de trabajo a cubrir.
– Conocimiento de euskera.
Se ofrece:
– Contrato laboral temporal al 80% de la jornada.
– Retribución conforme al Convenio del Sector de Limpieza de Locales y Edificios de Navarra, para la categoría de Encargado/a.
Solicitudes:
Del 9 al 31 de enero mediante el correo electrónico: usalanda@gmail.com.
Instancia de solicitud y más información en www.berriozar.es y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Berriozar.

UDAL ERAIKINETARAKO GARBIKETAREN ARDURADUNAREN LANPOSTUA
Berriozarko Udalaren USALANDA entrepresa publikoak Garbiketaren arduradun nagusiaren lanpostua kontratazioa atera du, udal eraikin batzuen garbiketaren koordinazioaz arduratuko dena.
Horretarako hauxe eskatzen da:
– Batxilergo tituloa edukitzea, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea.
– B1 gidatzeko baimena edukitzea.
Baloratuko da:
– Lan esperientzia Garbiketa arduradun gisa egindako lanengatik.
– Beteko den lanpostuarekin zerikusia duen formakuntza.
– Euskararen ezagutza.
Zer eskeintzen da:
– Lan kontratoa jardunaldiko % 80koa.
– Nafarroako Eraikin eta Lokalen Garbiketaren Sektoreko Komenioaren araberako soldata Arduradunaren mailakoa.
Eskariak:
Urtarrilaren 9tik 31ra usalanda@gmail.com helbidera posta elektroniko bat bidaliz.
Instantzia eta argibidea: www.berriozar.eus web orrian edo Berriozarko Udalaren iragarki Taulan.

__

ESQUÍ DE FONDO EN BELAGOA 2017
Sábados enero o domingos enero: tres días.
Atención: en caso de baja inscripción, la actividad se agrupará en la opción de DOMINGOS.
Esquí de fondo. Skating (sin material específico).
Cursillos en euskera o castellano.
Inscripciones: 15 diciembre de 2016. Inscripción y pago en Ayuntamiento (Oficina Deportes) de 11:00 a 13:00 h.
Información: 948 301 636 • www.berriozar.es
Organizan: Ayto. Berriozar y Patronato Deportes Adoi.

IPAR ESKIA BELAGUAN 2017
Urtarrileko larunbatetan edo igandeetan. Hiru egun.
Kasu: izen emate kopurua nahikoa ez bada, jarduera IGANDEETAN eginen da.
Ipar eskia. Skating (berariazko materialik gabe).
Ikastaroak: euskaraz edo gaztelaniaz.
Izen-ematea 2016ko abenduaren 15an. Izen-ematea eta ordainketa Udaletxean (Kirol Bulegoan) 11:00etatik 13:00etara.
Argibideak: 948 301 636 • www.berriozar.es.
Antolatzaileak: Berriozarko Udala eta Ardoi Kirol Patronatua.

__

Día del Deporte
• Día: miércoles 28 de diciembre
• Hora: 18:00 horas
• Lugar: Auditorio

Reconocimientos a Deportistas.
Dirigido a deportistas y familiares
de la localidad.

Kirolaren Eguna
• Eguna: abenduak 28, asteazkena
• Ordua: 18:00etan
• Lekua: Entzunaretoan

Esker ona kirolariei.
Herriko kirolari eta familiei zuzendua.


cart25nov

PROGRAMACIÓN 25 NOVIEMBRE 2016
– 11 de noviembre: Proyección de cortometrajes con temática del 25 de noviembre. 19:00h. Centro Juvenil
– 18 de noviembre: Taller sobre sexismos, estereotipos y prevención de la violencia de género para personas jóvenes. Imparte: Lamias Mujeres Jóvenes de Navarra. 19:00 – 21:00h. Centro Juvenil. Inscripciones: del 9 al 16 de noviembre en el teléfono 636 47 54 25 (WhatsApp).
– 18 y 24 de noviembre: Taller de Autodefensa feminista para mujeres. Imparte: Felicidad Muños y Marta. De 18:30 a 20:30h. Centro Juvenil. Inscripciones: del 9 al 16 de noviembre en el teléfono 636 47 54 25 (WhatsApp).
– 20 de noviembre: Teatro: Palabras. Grupo HIKA. 19:00 h. Auditorio de Berriozar. Entrada: 4 €
– Del 21 de noviembre al 2 de diciembre: Stand de materiales sobre violencia hacia las mujeres en la Biblioteca de Berriozar.
– 25 de noviembre: Concentración, a las 12:00h. en la Plaza Euskal Herria. Manifestación, a las 20:00h. en la Plaza del Castillo de Pamplona/Iruña.


AZAROAK 25eko PROGRAMAZIOA
– Azaroaren 11a: Azaroaren 25aren gaia duten film laburren proiekzioa. 19:00etan. Gaztegunean.
– Azaroaren 18a: Gazteei zuzendutako tailerra: Sexismoa, estereotipoak eta genero indarkeriaren prebentzioaren inguruan. Lamias, Nafarroako emakume gazteak elkarteak ematen du. 19:00etatik – 21:00etara. Gaztegunean. Izen-ematea: azaroaren 9tik 16ra 636 47 54 25 telefonoan (WhatsApp).
– Azaroaren 18a eta 24a: Autodefensa feminista Tailerra, emakumeei zuzendua. 18.30etik 20.30ra. Gaztegunean. Izen-ematea: azaroaren 9tik 16ra 636 47 54 25 telefonoan (WhatsApp).
– Azaroaren 20a: Antzerkia.“Palabras”. HIKA taldea. 19:00etan. Berriozarko En- tzunaretoan. Prezioa: 4 euro
– Azaroaren 21etik abenduaren 2ra: Emakumeen kontrako indarkeriari buruzko materialen erakusmahaia Liburutegian.
– Azaroaren 25a: Elkarretatzea Berriozarko Udaletxean. 12:00etan. Manifestazioa Iruñan. Gaztelu enparantzan. 20:00etan.


Nuevo parque infantil en Artiberri

El Ayuntamiento de Berriozar, conocedor del importante número de niños y niñas que hay en la zona de Artiberri y recogiendo el sentir y la necesidad de las familias de esa zona ha decidido instalar un parque infantil entre las calles Eunsasi y Errota.
Las obras se están realizando durante este mes de octubre y será el primer parque infantil cubierto de la localidad.


Haurrendako parke berria Artiberrin

Berriozarko Udalak haurrendako parke berria jartzen ari da Artiberri eremuan, Eunsasi eta Errota kaleen artean. Zonalde honetan famila gazte asko badago, eta horiek eskatu dute bere haurrentzat zerbitzu hau jartzea.
Parkea jartzeko lanak urrian zehar burutzen ari dira eta Berriozarko lehenengo parke estalia izanen da.


VALORACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

El Ayuntamiento de Berriozar quiere mostrar su satisfacción por lo bien que se han desarrollado las fiestas locales. Queremos destacar la gran participación registrada en todos y cada uno de los actos programados, el estupendo ambiente que ha reinado y la ausencia de incidencias reseñables. En este sentido nos felicitamos porque no se ha registrado ninguna agresión de carácter sexista. No obstante este es un aspecto en el que no bajaremos la guardia ni un solo segundo.
También es muy reseñable la aportación que las peñas, colectivos y entidades de Berriozar hacen a las fiestas, sin ellas no hubiera sido posible llevar adelante unas fiestas tan populares como han sido. Extendemos la felicitación a todas las vecinas y vecinos de Berriozar así como a quienes nos han visitado estos días que, de una u otra manera, han participado en estas fiestas. Porque este es el éxito de las fiestas, que las personas participen y las disfruten, como así ha sido.
También cabe agradecer a los trabajadores y trabajadoras municipales el gran trabajo realizado estos días para posibilitar que los demás disfrutemos.


BERRIOZARKO UDALAREN FESTEN BALORAZIOA

Berriozarko udalak herriko festak horren ongi joan izanaren poztasuna adierazi nahi du. Nabarmentzekoa da programatutako ekitaldi gehien-gehienetan izandako parte-hartze handia, izandako giro ona eta ezer aipagarririk gertatu ez izana. Zentzu horretan, aipatzekoa da ez dela inon eraso sexistarik izan. Hala ere, esan, gai honekiko ez diogu erne egoteari
utziko momentu txikienean ere.

Azpimarratzekoa da ere, herriko eragile, elkarte eta peñek festei egiten dieten ezinbesteko ekarpena. Hauek gabe ezinezkoa litzateke horren festa herrikoiak aurrera eramatea. Eskertza hau Berriozarko bizilagun eta herrira gerturatutako guztiei ere luzatzen diegu, modu batean edo bestean parte hartu dutelako. Hau delako, izan den moduan festen arrakasta, pertsonek parte hartu eta gozatzea.

Eskertzekoa ere besteok gozatzeko aukera izateko, udal langileek egun hauetan buruturiko lan itzela.


25º aniversario Piscinas de Berriozar
En el año 1991 se inauguraron las piscinas descubiertas de Berriozar. Este hecho fue un hito histórico, tras años y años intentando conseguir terreno para ubicarlas, un proyecto, financiación, etc. por parte del Concejo de Berriozar. Por ello la inauguración fue todo un acontecimiento a nivel local.
Este año se cumplen 25 años desde entonces, y aunque la instalación deportiva ha crecido mucho: piscina cubierta, gimnasio, pabellón polideportivo, frontón, pista exterior, etc. creemos que es un buen momento para celebrarlo. Y para ello se ha programado una serie de actividades que van a coincidir con la apertura de las piscinas de verano.
Desde el viernes 10 de junio, día en que se abre la piscina, hasta el sábado 18 va a haber una serie de actividades. Por ello te recomendamos prestar atención a la información detallada que podrá consultarse en cartelería, la página web municipal www.berriozar.es y el blog del Polideportivo polideportivoberriozar.es.

INSTALACIONES-040


Berriozar igerilekuen 25. urtemuga
1991. urtean Berriozarko udako igerilekuak zabaldu ziren lehen aldiz. Gure herriko historian nabarmentzeko kontua izan zen urte askotan zehar lanak eman bait zizkion garaiko Kontzejoari asmo honek: lekua bilatu, proiektua gauzatu, finantziazioa lortu eta abar. Guzti hau dela eta oso garrantzitsua izan zen igerilekuak zabaldu ahal izatea.
Aurten 25 urte betetzen dira, eta aldaketa nabarmenak ezagutu ditugu: igerileku estalia, gimnasioa, kiroldegiko aretoa, kanpoko pista…
Egindako bidea ikusita uste dugu unea dela urtemuga ospatzeko. Eta horretarako jarduera programa prestatu da udako igerilekuen irekitzearekin batera.
Ekainaren 10ean igerilekua irekiko da, eta hortik larunbat 18ra guztiendako proposamenak izanen dira. Horiek ezagutzeko berria karteletan izanen dituzu, bai eta udalaren webgunean www.berriozar.es eta Kiroldegiko blogunean polideportivoberriozar.es.


APOYO AL COMERCIO LOCAL
El Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación de Comerciantes de Berriozar quieren potenciar los hábitos de compra en la propia localidad. El comercio local o de cercanía ofrece un trato personalizado, trabaja con productos de proximidad y participa en las actividades de Berriozar. Para potenciar este comercio se quieren llevar a cabo campañas de promoción del consumo de cercanía, así como realizar actividades de impulso del comercio en Berriozar.
El pasado 17 de marzo se celebró una reunión del Ayuntamiento con los y las comerciantes, en las que se propuso trabajar conjuntamente en este ámbito, para lo que se vio necesario que el impulso surja de la propia Asociación de Comerciantes de Berriozar. Por esta razón se hizo un llamamiento a impulsar la Asociación internamente mediante una campaña de información y captación de personas asociadas, así como avanzar en la propuesta de actividades de cara a la población.
Los comercios interesados pueden ponerse en contacto con Cristina o Ainhoa, en Frutería Uxue (Etxaburua 12) y Floristería Arroxalin (Etxabrurua 8), respectivamente.

Logotipo-Asociacion

TOKIKO MERKATARITZA LAGUNTZEN
Berriozarko Udalak eta Berriozarko Merkatarien Elkarteak herrian bertan erosteko ohitura sustatu nahi dute. Tokiko merkataritza hurbilak neurrira egindako zerbitzua ematen du, gertuko produktuak eskain- tzen ditu eta Berriozarko jardueretan parte hartzen du. Merkataritza mota hau suspertzeko hurbileko saltokietan kontsumitzearen aldeko hainbat kanpaina eginen dira; hots, Berriozarko merkataritza bultzatzeko ekimenak izanen dira.
Ildo horretan, Udalak eta herriko merkatariek, martxoaren 17an egindako bileran, elkarlanean lan egiteko borondatea berretsi zuten eta Berriozarko Merkatarien Elkartea gune bultzatzailea izatea adostu zuten. Beraz, dei egin zuten elkartea indartzeko; alde batetik, informazioa emanez eta kideak egiteko kanpaina zabalduz eta, bestetik, herritarrei jarduerak proposatuz.
Merkatari interesdunek Uxue Frutadendako Cristinarekin hitz egin dezakete (Etxaburua 12), baita Arroxalin Loradendako Ainhoarekin ere (Etxaburua 8).


25º ANIVERSARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

Programa conjunto con los Ayuntamientos de Ansoáin y Berrioplano. Este año se cumplen los 25 años de la creación del Ayuntamiento de Berriozar, tras la segregación de la Cendea de Ansoáin. Para conmemorarlo se ha organizado, conjuntamente con los Ayuntamientos de Ansoáin y Berrioplano, el siguiente programa de actos.
Lunes 14. 19:00 h. Ayuntamiento de Berriozar
Conmemoración del 25º aniversario. Con la participación de los alcaldes de los tres municipios: Ansoáin, Berrioplano y Berriozar.
Miércoles 16. 19:00 h. Kulturgunea de Ansoáin
Charla-coloquio: “La segregación de la Cendea de Ansóain y el surgimiento de los tres Ayuntamientos”. Participarán concejales de la época. Introducción a cargo de Carmelo Urra, historiador.
Sábado 19. 09:00 h. Salida: casco antiguo de Ansoáin.
Zendealdia: Marcha montañera por los 12 pueblos de la antigua Cendea de Ansoáin.
Recorrido: Ansóain, Artica, Berriozar, Aizoáin, Loza, Larrageta, Añezcar, Oteiza, Elcarte, Ballariáin, Berriosuso, Berrioplano (18-19 kilómetros).
14:30 h. Bar-cafetería del edificio multiusos de Berrioplano. Comida popular para las personas participantes.
Precio: 13 €. De venta en el bar-cafetería de Berrioplano. Plazas limitadas.

BERRIOZARKO UDALAREN 25. URTEURRENA

Antsoain eta Berriobeitiko Udalekin batera egindako ekitaldia.
Aurten 25 urte bete dira Berriozarko Udala osatu zenetik, Antsoaingo Zendea banatu eta gero. Urtehurrena ospatzeko hemen aurkezten den ekitaldia antolatu da Antsoaingo eta Berriobeitiko Udalekin batera.
Astelehen 14an. 19:00etan. Berriozarko Udala
25. urteurrena. Hiru udalerrietako alkateek parte hartuko dute: Antsoain, Berriobeiti eta Berriozarkoek.
Asteazken 16an. 19:00etan. Antsoaingo Kulturgunean.
Hitzaldi-solasaldia: “Antsoain Zendearen banantzea eta hiru Udalen sorrera” (gaztelaniaz) Garaiko zinegotziek parte hartuko dute. Sarrera Carmelo Urra historialariak eginen du.
Larunbat 19an. 9:00etan. Txangoa: Antsoaingo Alde Zaharra.
Zendealdia: Mendi ibilaldia Antsoain Zendea zenak biltzen zituen 12 herrietan barna: Antsoain, Artika, Berriozar, Ai-tzoain, Lotza, Larrageta, Añezkar, Oteitza, Elkarte, Ballariain, Berriogoiti, Berriobeiti (18-19 kilometro).
14:30ean, Berriobeitiko erabilera askotako eraikineko taberna-kafetegian. Herri-bazkaria parte-hartzaileentzat.
Prezioa: 13 euro. Txartelak salgai Berriobeitiko taberna-kafetegian. Leku mugatuak.


CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN ESCOLAR CURSO 2016/2017

Como cada año llega el momento en el que las familias con niños y niñas de 3 años tienen que matricular a sus hijos e hijas en la escuela. Momento importante, ya que deben decidir la educación que van a recibir sus hijos e hijas durante la etapa más relevante de su vida. Desde el Ayuntamiento queremos animar a las familias a optar por la ESCUELA PUBLICA en BERRIOZAR. La apuesta por lo público, es sin duda una apuesta segura, un apuesta por la calidad que durante años vienen demostrando nuestros centros escolares. Una escuela abierta al pueblo, que trabaja para la existencia del mismo, por su identidad y su carácter. Fomentar nuestra escuela es fomentar un pueblo con futuro.
Por lo tanto, animamos a las familias a conocer las dos escuelas de nuestro pueblo: Mendialdea I (PAI) y Mendialdea II (modelo D).

PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE MATRÍCULAS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO
BERRIOZAR CON LA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD

ESKOLATZEKO KANPAINA 2016/2017 IKASTURTEA

Urtero bezala, heldu da familiek 3 urteko seme-alabak eskolan matrikula- tzeko unea. Une garrantzitsua da, izan ere, bizitzako garairik garrantzitsuenean seme-alabek jasoko duten hezkuntza aukeratu behar dute. Udalak animatu nahi ditu familiak BERRIOZARKO ESKOLA PUBLIKOA aukera dezaten. Publikoaren alde egitea, dudarik gabe, apustu segurua da, gure ikastetxeek urteetan demostratu duten kalitatearen aldeko apustua. Herrian zabalik dagoen eskola da, herriaren izate, identitate eta izaeraren alde lan egiten duena. Gure eskola sustatzea gure herriaren etorkizuna sustatzea da.
Beraz, animatzen ditugu familiak gure herriko bi ikastetxeak ezagutzera etortzeko. Mendialdea I (IIP) eta Mendialdea II (D eredua)

MATRIKULA EGITEKO EPEA: OTSAILAREN 15etik 19ra
BERRIOZAR KALITATEZKO ESKOLA PUBLIKOAREN ALDE


Aprobado el presupuesto general único del Ayuntamiento para 2016

En el Pleno de 30 de diciembre se aprobó, con los votos del equipo de Gobierno (EH Bildu y Geroa Bai) y el apoyo de I-E, y los votos en contra de PSN y UPN, el presupuesto para el año 2016 con un gasto de 5.806.586 €, siendo un 1,79% superior al del año 2015, e informando igualmente que este Ayuntamiento no tiene deuda alguna contraída.
En el mismo Pleno se informó que se deberá someter a aprobación los presupuestos de la Empresa Pública Berrikilan, con un importe previsto de gastos de 1.069.105 € y de ingresos de 1.074.563 €.
En estos presupuestos que consolidan el gasto en todas las Áreas municipales se destaca la partida para Plan de Empleo Municipal, que pasa de 74.000 € en 2015 a 120.000 € para 2016, para la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración, empleo social, empleo directo activo y jóvenes desempleados.
Se mantiene las Ayudas a la Cooperación Internacional por 43.000 € suponiendo un importe superior al 0,7%, así como 35.000 € al Banco de Alimentos, conveniado con la Asociación Ayuda al Vecino.
Inversiones más relevantes:
64.350 € para Mendialdea I y II, de los que 33.000 € van destinados a la mejora del patio escolar, como las Apymas y direcciones han solicitado.
5.000 € para el cubrimiento de las cristaleras de la escuela infantil, para evitar que en los días de fuerte calor se alcance elevada temperatura en la escuela.
40.000 € para la realización de un parque infantil en la zona de Artiberri, zona de más reciente construcción con familias en crecimiento.
10.000 € para instalar unas bandas antideslizantes en el suelo del puente de madera para evitar que se vuelva resbaladizo con agua y nieve.

Onartu da 2016rako Udalaren aurrekontu orokor bakarra

Abenduaren 30eko osoko bilkuran 2016rako aurrekontua onartu zen. Gobernu taldearen aldeko botoak (EH Bildu eta Geroa Bai), I-Eren laguntza, eta PSN eta UPN alderdien kontrako botoak izan zituen. Hain zuzen, 2016rako aurrekontu horrek 5.806.586 euroko gastua izango du, eta, 2015ekoarekin alderatuta, %1,79 handiagoa izango da. Era berean, jakinarazi zen udal honek ez duela zorrik.
Osoko bilkura horretan bertan, adierazi zen Berrikilan enpresa publikoaren aurrekontua onartu egin beharko dela. Gastuetarako aurreikusi den zenbatekoa 1.069.105 eurokoa da, eta diru sarreretarako, berriz, 1.074.563 eurokoa.
Udalaren arlo guztietan gastua kontsolidatzen duten aurrekontu hauetan, nabarmendu behar da Udalaren Enplegu Planerako kontu-saila; izan ere, 2015ean 74.000 eurokoa izan zen eta 2016 honetan 120.000 eurokoa izango baita. Zehazki, iraupen luzeko langabezia egoeran dauden pertsonak kontratatzeko, enplegu sozialerako, enplegu zuzen aktiborako eta gazte langabeak kontratatzeko izango da.
Nazioarteko lankidetzarako laguntzei bere horretan eutsi zaienez, 43.000 euro baliatuko dira horretarako –hain zuzen, %0,7 baino handiagoa da zenbateko hori–, eta, gainera, Elikagaien Bankurako 35.000 euroko laguntza garrantzi- tsua erabiliko da.
Inbertsio garrantzitsu eta adierazgarrienak:
64.350 euro, Mendialdea I eta II ikastetxeetarako. Horietatik 33.000 euro eskolako jolastokia hobetzeko erabiliko dira, gurasoen elkarteek eta zuzendariek eskatu duten moduan.
5.000 euro, haur eskolako beirateak estaltzeko. Hain zuzen, asmoa da bero zakarra egiten duen egunetan eskola asko berotzea saihestea.
40.000 euro, haur parke bat egiteko Artiberriren inguruan. Garrantzitsua da eraiki berri den eremu horretarako, hazten ari diren familiak bizi baitira bertan.
10.000 euro, zurezko zubiaren zorua modu eraginkorragoan estaltzeko. Izan ere, euria eta elurra egiten duenean labainkor gelditzen da eta hori ekidin nahi da.


El ayuntamiento muestra su apoyo al pequeño comercio y la hostelería de Berriozar

Pretendemos concienciar a vecinos y vecinas de la importancia del comercio local: entre sus labores se encuentra la de crear lazos en la comunidad.
Hacen y crean pueblo.
El comercio local:
1. Crea y mantiene empleo.
2. Procura trato personalizado.
3. Ofrece servicio de calidad.
4. Trabaja con productos de proximidad.
5. Genera relaciones de confianza.
6. Potencia la sostenibilidad.
7. Participa en las acciones y actividades de berriozar.
Comercio local = Beneficio local = Beneficio de todos y todas = Consumo inteligente

UDALAREN ADIERAZPENA BERRIOZARKO SALTOKI TXIKIEN ETA OSTALARITZAREN ALDEKOA

Auzoak tokiko merkataritzaren garrantziaz kontzientziatu nahi ditugu; izan ere, tokiko merkataritzak, besteak beste, komunitatea trinkotzen du.
Herria egin eta sortzen du.
Tokiko merkataritzak:
1. Enplegua sortu eta dagoenari eusten dio.
2. Norberari egokitutako harremana eskaintzen du.
3. Kalitatezko zerbitzua ematen du.
4. Gertuko produktuak lantzen ditu.
5. Konfiantzan oinarritutako harremanak sortzen ditu.
6. Iraunkortasuna sustatzen du.
7. Berriozarren antolatutako ekitaldietan parte hartzen du.
Tokiko merkataritza = Tokiko onura = Guztion onura = Zentsuzko kontsumoa


2015EKO INGURUMEN-ASTEA

Berriozarko Udaleko Ingurumen Arloak, Mendizaleak herriko elkartearekin batera, ingurumenaren iraurkortasunari buruzko hainbat jarduera antolatu ditu.
Ingurumenari buruzko astea azaroaren 10ean hasiko da. Astearte horretan Iruñerriko Mankomunitateko teknikariek Berriozarren bosgarren edukiontzia nola jarriko den azalduko dute, 19:30etan Kulturgunean. Bosgarren edukiontzia abenduan jarriko da Berriozarren eta garrantzitsua da auzokideak proiektu horretan parte hartzera animatzea.
5 contenedorAzaroaren 12an, osteguna, Ezkaba mendiari buruzko solasaldi-eztabaida eginen da 19:30etan Kulturgunean: “Ezkaba mendia: oraingo egoera eta erabilerari eta garbiketari begirako ekimenak.” Udal teknikariak eta herriko elkarteetako kideak bertaratuko dira eta gure mendiaren kontserbazio, mantentze-lan eta erabilerei buruz mintzatuko dira.
Azaroaren 15ean, igandea, Mendizaleak elkarteak antolatutako txangoak itxiko du ingurumenaren iraunkortasunari buruzko astea. Talde mendizalea goizeko 9etan aterako da Eguzki plazatik Etxarri Aranantzeko Baiza mendira (1.181 metro) igotzeko.

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 2015

El Área de Medio ambiente del Ayuntamiento de Berriozar junto con el colectivo local, amigos de la montaña, ha organizado un programa de actividades en torno a la sostenibilidad ambiental.
La Semana de Medio Ambiente comenzará el martes, 10 de noviembre a las 19:30 horas en el Kulturgune con una charla en torno a la instalación del quinto contenedor en Berriozar a cargo del personal técnico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Cabe reseñar que la implantación de este quinto contenedor comenzará en el mes de diciembre en Berriozar, por lo cual queremos concienciar a los vecinos y vecinas del municipio para que se animen a ser parte de este proyecto.
Las jornadas continuarán el jueves, 12 de noviembre a las 19:30 horas de la tarde con una charla-debate en torno al monte Ezkaba: “Estado actual y próximas actuaciones en usos y limpieza”. Participarán técnicos municipales y colectivos locales en torno a la conservación, mantenimiento y usos de nuestro monte.
El domingo 15 de noviembre, se clausurarán las jornadas con una salida montañera con los amigos de la montaña, que partirá a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki para ascender al monte Baiza (1.181 metros) de la localidad Navarra de Etxarri Aranatz.


ACTO DE RECONOCIMIENTO A PEDRO IRIGOYEN CRUCHAGA, PERIKO

El sábado 24 de octubre va a tener lugar un Acto de reconocimiento a Pedro Irigoyen Cruchaga, Periko, acto que se celebrará en el Campo de fútbol municipal.
Periko fue una persona que trabajó muchos años por el deporte base en Berriozar. Comenzó desde la Asociación de Padres y Madres de la Escuela, fue concejal en el Concejo de Berriozar y en el Ayuntamiento de Berriozar, presidente del Patronato de Deportes, responsable municipal de fútbol y futbito, y el Gobierno de Navarra le otorgó la medalla de plata al mérito deportivo por toda su trayectoria.
El acto comenzará a las 17:00 horas y consistirá en un aurresku, un pasillo que realizarán los jugadores y jugadoras de fútbol y futbito de Berriozar, la entrega de un recuerdo a la familia y una fotografía conjunta. Este acto está organizado por los clubs deportivos de nuestro pueblo y el Ayuntamiento de Berriozar.PEDRO-IRIGOYEN

PEDRO IRIGOYEN CRUCHAGARI, PERIKORI, ESKER ONEZ

Urriaren 24an, larunbata, Pedro Irigoyen Cruchagari, Perikori, esker ona adierazteko ekitaldia eginen da Udal Futbol-Zelaian.
Perikok Berriozarko oinarrizko kirolaren alde lan egin zuen urte askoz. Eskolako Guraso Elkartean hasi zen, Berriozarko Kontzejuko eta Udaleko zinegotzia izan zen, baita Kirol Patronatuko presidentea eta futbol eta futbitoko udal arduraduna ere. Nafarroako Gobernuak zilarrezko domina eman zion, bere ibilbide osoko kirol merezimenduari esker onez.
Ekitaldia 17:00etan hasiko da. Aurreskua eta gero, Berriozarko futbol eta futbito taldeetako kirolariek korridorea osatuko dute. Jarraian familiari oroigarri bat emanen zaio eta guztion argazkia eginen da. Ekitaldia gure herriko kirol klubek eta Berriozarko Udalak antolatu dute.


VALORACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berriozar queremos destacar el gran ambiente que ha reinado durante las fiestas, destacando la gran participación registrada en casi todos los actos programados.
Además de los actos del programa oficial han tenido lugar muchos más, llevados a cabo por peñas, colectivos o personas a título particular, programadas o espontáneas, que en conjunto han hecho que las fiestas de Berriozar sean cada vez más ricas en participación y en cultura popular.
También queremos reconocer y agradecer el trabajo realizado por todo el personal municipal que ha posibilitado que todo saliese bien.
Queremos dar cuenta de que no se han registrado agresiones sexistas durante las fiestas. El Ayuntamiento y muchos colectivos locales, estamos realizando un trabajo de sensibilización y denuncia de la violencia contra las mujeres. A pesar de que este año las fiestas han estado libres de agresiones, la amenaza es permanente y no podemos bajar la guardia.
Desde el punto de vista de la seguridad, las fiestas han transcurrido en un ambiente de tranquilidad y concordia, tal y como lo confirma Policía Municipal, que no da cuenta de ninguna incidencia de gravedad.
Por todo esto felicitamos a toda la población de Berriozar por su comportamiento ejemplar y por haber hecho posible disfrutar de unas excelentes fiestas.ayunta


BERRIOZARKO UDALAREN FESTEN BALORAZIOA

Berriozarko Udalaren gobernu taldetik festetan giro paregabea nagusi izan dela azpimarratu nahi dugu. Nabarmendu nahi dugu programatutako ekitaldi gehienetan izandako parte-hartze handia.
Programa ofizialetik kanpo, beste ekitaldi asko izan dira peñek, elkarteek eta partikularrek egindakoak, aurretik antolatuak edo bat-batean pentsatuak. Horiek guztiek egin dute Berriozarko jaiak gero eta aberatsagoak izatea, parte-hartzeari eta herri kulturari dagokienez.
Gure aitortza eta esker ona udal langile guztiei, haien lan handiari esker emaitza bikaina izan baita.
Adierazi nahi dugu jaietan ez dugula eraso sexisten berririk izan. Udala eta herriko hainbat elkarte lan handia egiten ari gara emakumeen kontrako indarkeria saihesteko, salatzeko eta herritarrak horri buruz sentsibilizatzeko. Jaietan eraso sexistarik izan ez bada ere, mehatxua etengabea da eta erne jarraitu behar dugu.
Segurtasunari begira, jaiak lasaitasun eta adiskidetasun giroan pasa dira. Horrela berretsi du Udaltzaingoak, gertakari aipagarririk ez baitu jaso.
Berriozartar guztiak zoriontzen ditugu izandako jokabide eredugarriarengatik eta jai bikainez gozatzeko emandako aukerarengatik.


Dantzari Eguna 2015 en Berriozar

El sábado 27 de junio se va a celebrar en Berriozar el EUSKAL HERRIKO DANTZARI EGUNA
En este encuentro anual de grupos de danzas se celebra el 50º aniversario de Euskal Dantzarien Biltzarra, la Federación de Danzas de Euskal Herria.
Se espera la participación de más de 1.000 danzaris de 30 grupos de danzas en este encuentro multitudinario.
El programa contará con estas actividades:
Durante la mañana, música en la calle. Participarán los colectivos locales de Berriozar: Joaldunak, txistularis, trikitixak, gaiteros, comparsa de gigantes, talogileak y fanfarre.
12:00 Actuación de grupos autóctonos de Euskal Herria. En Plaza Eguzki, actuarán grupos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde y Nafarroa.
18:00 Kalejiras de danzaris por las calles de Berriozar
18:30 – 20:00 Actuaciones en la plaza Euskalherria y la plaza Eguzki.
20:00 – 20:30 Acto central en la plaza Eguzki.
20:30 – 21:45 Dantzan Enparantzan Bailes populares en la plaza Eguzki.
23:30 Verbena en plaza Eguzki hasta las 3 h.
Actividades precedentes:
– Charla: Presente y futuro de los grupos de danza en Euskal Herria (en castellano) 6 de junio 11:30 Kulturgunea
– Mesa redonda: Danza tradicional en Iruñerria (en euskera) viernes 12 de junio a las 19:30, en el Kulturgune.


2015eko Dantzari Eguna Berriozarren

Ekainaren 27an EUSKAL HERRIKO DANTZARI EGUNA ospatuko da Berriozarren. Urtero ospatzen den dantzarien topaketa honetan Euskal Dantzarien Biltzarraren 50. urtehurrena ospatuko da. Topaketan 30 taldeetako 1.000 dantzarien parte hartzea espero dugu.
Egitaraua:
Goizean zehar herrian giroa. Berriozarko kultur taldeen parte-hartzearekin: Joaldunak, txistulariak, trikitixak, gaitariak, erraldoiak, talogileak eta fanfarrea.
12:00 Euskal Herriko talde autoktonoen dantzaldia. Eguzki plazan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroako taldeak.
18:00 Kalejirak Berriozarko kaleetatik
18:30 – 20:00 Dantza emanaldiak Euskalherria eta Eguzki plazetan
20:00 – 20:30 Ekitaldi nagusia Eguzki plazan.
20:30 – 21:45 Dantzan Enparantzan Dantzaldia Eguzki plazan.
23:30 Dantzaldia Eguzki plazan
Aurreko egunetako ekimenak:
– Hitzaldia: Euskal Herriko dantza taldeen orainaldia eta etorkizuna (erdaraz) Ekainaren 6an 11:30ean Kulturgunea
– Mahai-ingurua: Dantza Tradizionala Iruñerrian (euskaraz) Ekainaren 12an 19:30ean Kulturgunean.


Restauración del monolito y presentación del recorrido de la memoria

El viernes 22 de mayo se va a realizar un acto para restaurar el monolito que se instaló en octubre de 2014 recordando a las personas asesinadas tras la fuga del fuerte en 1938. Este acto, organizado por la Asociación Ahaztuak y la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar irá precedido de una charla sobre “Presente y futuro de la recuperación de la memoria” que tendrá lugar en el Kulturgune el jueves 21 de mayo a las 19:30 h.
El viernes 22, a las 18:00 horas se restaurará el monolito dañado y, a su vez, se colocará un panel que recoge un recorrido de la memoria, uniendo los lugares del monte Ezkaba con significación en este sentido: fuerte, cementerio de las botellas, monolito del 50º Aniversario de la Fuga y fosas comunes señalizadas. En el acto intervendrán una nieta de una persona fusilada, una persona del colectivo Ahaztuak y habrá intervenciones musicales.

imagen2

Monolitoaren berriztapena eta “Memoriaren Ibilbidea” ren aurkezpena

1938. urtean Ezkabako Gotorlekuko ihesaldiaren ondoren erahildako pertsonak gogoratzeko 2014an jarri zen monolitoa berriro jartzeko ekitaldia eginen da maiatzaren 22 ostiralean. Ekitaldia Ahaztuak Elkarteak antolatu du eta Berriozarko Udalak lagundu. Aurretik, ostegun 21ean, “Memoria berreskuratzearen oraina eta geroa” hitzaldia eskainiko da, Kulturgunean, 19:30ean.
Apirilaren 22an, 18:00etan, kaltetutako monolitoa ongi jarriko da berriro eta, horretaz gain, argibide-taula bat jarriko da memoria historikoarekin lotutako lekuak lotzen dituen ibilbidearen berri emateko: gotorlekua, botilen hilerria, ihesaldiaren 50. urteurrenaren oroigarria eta seinaleztatutako hobi komunak. Ekitaldian fusilatutako pertsona baten bilobak eta Ahaztuak Elkarteko kide batek hitz eginen dute eta hainbat musikarik parte hartuko dute.


OBRAS TERCER CARRIL AVENIDA GIPUZKOA – ROTONDA DECATHLON

El mes de abril van a comenzar las obras para incorporar un tercer carril en la Avda. de Gipuzkoa desde la parada de la línea urbana hasta la rotonda del Zortziko, de manera que se dote al transporte urbano de una vía propia, así como un carril de salida desde el Decathlon hacia la rotonda. Esta obra la realizará el Ayuntamiento de Berriozar, tras un acuerdo con Mancomunidad de Servicios de la Comarca, el Gobierno de Navarra y Decathlon, sufragándose en cuatro partes iguales. Se prevé que esas obras tengan una duración de 2 meses y medio.

BOTXATEGI

También el mes de abril comienzan las obras para la construcción de un Botxategi cubierto en el recinto del Polideportivo, demanda que tras varios años ha recogido el Ayuntamiento de Berriozar, para poder realizar este juego tradicional de Berriozar durante todo el año, sin depender de las condiciones metereológicas y con la intención de popularizar y extender su práctica.

Planta-explicada-Planos-BUS-Berriozar

GIPUZKOA ETORBIDEKO HIRUGARREN LERROA DECATHLONEKO BIRIBILGUNEAN

Apirilean hasiko dira Gipuzkoa etorbidean, autobus geltokitik Zortzikoko biribilguneraino, hirugarren lerroa egiteko obrak. Behin bukatuta, hiri-garraioak berezko lerroa izanen du eta Decathlonetik zuzenean aterako da biribilgunera. Obra Iruñerriko Zerbitzu Mankomunitateak eginen du, Berriozarko Udal, Decathlon eta Nafarroako Gobernuarekin sinatutako akordioari esker. Gastua aipatutako erakundeen artean ordainduko da.  Obrak hainbat hilabete iraunen du.

BOTXATEGIA

Bestalde, Kiroldegiko botxategia eraikitzeko obrak ere apirilean hasiko dira. Aspalditik eskatutako kirol azpiegitura izanik, Berriozarko Udalak obrak bideratuko ditu orain, Berriozarko joko tradizional hori urte osoan jokatu ahal izan dadin, eguraldiaren baldintzen menpe egon gabe. Izan ere, botxen jokoa zabaltzea da helburua


 

CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN ESCOLAR. CURSO 2015/2016

Como cada año llega el momento en el que las familias con niños y niñas de 3 años tienen que matricular a sus hijos e hijas en la escuela. Momento importante pues, ya que deben de decidir la educación que van a recibir sus hijos e hijas durante la etapa más relevante de su vida. Desde el Ayuntamiento queriamos animar a las familias a optar por la ESCUELA PÚBLICA en BERRIOZAR. La apuesta por lo público, es sin duda una apuesta segura, un apuesta por la calidad que durante años vienen demostrando nuestros centros escolares. Una escuela abierta al pueblo, trabaja para la existencia del mismo, por su identidad y su carácter. Fomentar nuestra escuela es fomentar un pueblo con futuro.
Por lo tanto, animamos a las familias a conocer las dos escuelas de nuestro pueblo: Mendialdea I (PAI) y Mendialdea II (modelo D).
Plazo para la realización de matrículas del 9 al 13 de febrero. BERRIOZAR CON LA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD

Mendialdea-eskola

ESKOLATZEKO KANPAINA 2015/2016 IKASTURTEA

Urtero bezala, heldu da familiek 3 urteko seme-alabak eskolan matrikulatzeko unea. Une garrantzitsua da, izan ere, bizitzako garairik garrantzitsuenean seme-alabek jasoko duten hezkuntza aukeratu behar dute. Udalak animatu nahi ditu familiak BERRIOZARKO ESKOLA PUBLIKOA aukera dezaten. Publikoaren alde egitea, dudarik gabe, apustu segurua da, gure ikastetxeek urteetan demostratu duten kalitatearen aldeko apustua. Herrian zabalik dagoen eskola da, herriaren izate, identitate eta izaeraren alde lan egiten duena. Gure eskola sustatzea gure herriaren etorkizuna sustatzea da.
Beraz, animatzen ditugu familiak gure herriko bi ikastetxeak ezagutzera etortzeko. Mendialdea I (IIP) eta Mendialdea II (D eredua)
Matrikula egiteko epea: Otsailaren 9tik 13ra. BERRIOZAR KALITATEZKO ESKOLA PUBLIKOAREN ALDE


Xaldun Kortin: curso de canciones y cuentos infantiles en euskera

“Xaldun Kortin”es una de las mejores recopilaciones de canciones y cuentos en euskera recogidos de la tradición oral de nuestros pueblos. Los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero se ofrecerá la oportunidad de disfrutar y aprender con su contenido en el curso que se ha organizado en Berriozar (Kulturgune, C/ Etxaburua). El 19 y el 26 de enero de 14:45 a 16:15 (sólo personas adultas) y el 2 de febrero de 16:30 a 18:00 (persona adultas y niños-as). El curso está abierto a todas las personas interesadas en el tema, sepan euskera o no. Auque está pensado sobre todo para padres y madres, puede ser interesante también para otras muchas personas: profesionales de la educación o el tiempo libre, futuros padres y madres, familiares…
Inscripción: llamar o escribir correo electrónico al Servicio de Euskera Municipal (948 300 359 / euskara@berriozar.es) indicando nombre y número de teléfono. Último día: 16 de enero.

Xaldun Kortin: euskarazko haur abesti eta ipuinen ikastaroa

“Xaldun Kortin” gure herrietako ahozko tradiziotik bildutako euskarazko kanten eta ipuinen bildumarik hoberenetariko bat da. Laster aukera eskainiko da Berriozarren argitalpeneko edukiaz gozatzeko eta ikasteko, Xaldun Kortin ikastaroa antolatu baita Berriozarren (Kulturgunean, Etxaburua k.). Urtarrilaren 19 eta 26an: 14:45-16:15 (helduak soilik). Otsailaren 2an: 16:30-18:00 (helduak eta haurrak). Interesa duten pertsona guztiak joan daitezke ikastarora, euskaldunak izan edo ez. Batez ere gurasoei begira antolatuta badago ere, interesgarria izan daiteke beste pertsona askorentzat ere: haurrekin lan egiten dutenentzat, gurasogaientzat, senideentzat…
Izen ematea: deitu edo mezu elektroniko bat bidali Udaleko Euskara Zerbitzura (948 300 359 / euskara@berriozar.es), izena eta telefono zenbakia adierazita. Azken eguna: urtarrilak 16.

Renovación de los sistemas de alumbrado en la Av. de Berriozar

El Ayuntamiento de Berriozar está procediendo a la renovación de los sistemas de alumbrado de la Avenida de Berriozar, los más antiguos del municipio con algo más de 38 años. Con esta obra se va a mejorar considerablemente la iluminación y se va a reducir importantemente el consumo energético ya que se va instalar tecnología Led, las mismas lámparas instaladas desde el año 2010 en la calle Zortziko con muy buen resultado.
La obra comenzó el 9 de diciembre de 2014 y terminará este mes de enero. Se adjudicó a la empresa Montajes Eléctrico NOI S.A.L. con un importe total de 115.662,96 €, IVA incluido. La empresa constructora es Merino Arregui, de Larraga.
El 70% de la financiación corre a cargo del Gobierno de Navarra.

Berriozar etorbideko argiak berrituko dira.

Berriozarko Udala Berriozar etorbideko argiak berritzen ari da, udalerriko zaharrenak, hain zuzen, duela 38 urte baino gehiago jarri baitziren. Ekimen honen bidez bi helburu lortuko dira: batetik, kalea hobeki argiztatzea, bestetik, energia kontsumoa nabarmenki murriztea Led teknologiari esker. Mota horretako argiak jarri ziren 2010. urtean Zortziko kalean eta emaitza oso ona izan da.
Lana 2014ko abenduaren 9an hasi zen eta urtarril honetan bukatuko da eta Montajes Eléctricos NOI L.S.A. enpresari esleitu zitzaion 115.662,96 euroren truke, BEZ barne. Larragako Merino Arregi da enpresa eraikitzailea. Gastuaren %70 Nafarroako Gobernuak ordainduko du.


26 de diciembre: festividad de San Esteban

El día 26 de diciembre se celebra la festividad local de San Esteban. Tal y como viene siendo tradicional los actos de la mañana tienen lugar en el Casco Antiguo, comenzando por un pasacalles, misa a las 12:00 h., a continuación Baile de los mayordomos, danzas con los grupos Txori Zuri y Hulargi, además del lunch de los mayordomos, que en esta ocasión reparten torrijas elaboradas en las casas del Casco Antiguo de Berriozar.
En esta fecha podemos contemplar a los mayordomos, que eran las personas que se encargaban de organizar las fiestas, para lo que recaudaban fondos con los que contratar la música y pagar los almuerzos. Por esto se les recuerda mediante el baile con el que iniciaban la sesión musical y el reparto de un lunch, que ofrecían a todo el pueblo.
Tanto por la mañana como por la tarde tendremos un tren circulando por las calles de Berriozar, que tendrá sus paradas en la Plaza Eguzki y en la Plaza Donantes de Navarra.
Ya por la tarde tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Música Doinua, que comenzará a las 19:00 h. en el Auditorio municipal.
Gorri-Urdin

Abenduaren 26a: Done Eztebe Eguna

Abenduaren 26a jaia da gure herrian, Done Eztebe Eguna baita. Ohitura da goizeko ekitaldiak Auzo Zaharrean egitea: kalejira, 12etako meza, Neska-Mutil Nagusien dantzaldia, Txori Zuri eta Hulargi dantza taldeen erakustaldia eta Neska-Mutil Nagusien otamena, hau da, Auzo Zaharreko etxeetan egindako torradak banatzea.
Beraz, data honetan neska-mutil nagusiak ikus daitezke. Garai batean, horiek ziren jaiak antolatzeko arduradunak eta jaietako musika eta hamarretakoak ordaintzeko dirua biltzen zuten. Horregatik gogoratzen da ohitura zaharra, batetik, musika saioaren lehen dantzaldia eginez eta, bestetik, herri osoari otamena eskainiz.
Goizean eta arratsaldean haur trena ibiliko da Berriozarko kaleetan barna. Geltokiak Eguzki plazan eta Nafarroako Emaileen plazan kokatuko dira.
Arratsaldean Doinua Musika Bandaren kontzertua entzun ahalko dugu, 19:00etatik aurrera, Udal Entzunaretoan.


ESPACIO DE JUEGO EN EUSKERA PARA ALUMNADO DEL MODELO A

La Ludoteca Txolin de Berriozar ofrecerá los viernes de 17 a 18:30 horas, a partir del día 7 de noviembre, un espacio de juego relacionado con el euskera y dirigido, exclusivamente, a niñas y niños que estudian euskera en el modelo A (euskera como asignatura). El objetivo es que las familias que tengan interés en que sus hijos e hijas tengan relación con el euskera también fuera del colegio lo puedan tener en un entorno relacionado con el juego. Las actividades que se desarrollarán están adecuadas a las capacidades de comunicación específicas que se consiguen en el modelo lingüístico en el que estudian (comprensión básica y construcción de frases sencillas), por lo que los objetivos son diferentes a los marcados en los espacios de juego ofertados a los niños y niñas euskaldunes que estudian en el modelo D, en los que los retos son la rutina comunicativa completa en euskera y el enriquecimiento expresivo del lenguaje no formal.
Esta nueva iniciativa está abierta a niñas y niños de 5, 6 y 7 años del modelo A (tercero de infantil y primero y segundo de educación primaria). Las familias interesadas pueden acudir en el horario de la actividad a la Ludoteca Txolin (plaza Eguzki) o llamar a los siguientes télefonos: 610 044 010 (Ludoteca Txolin) y 948 300 359 (Servicio de Euskera).

actividades-ludoteka-007

EUSKARAZKO JOLASTOKIA A EREDUKO IKASLEENTZAT

Berriozarko Txolin Ludotekak euskaraz jolasteko saio berezia eskainiko die A ereduan ikasten duten haurrei (euskara ikasgaia dutenak) ostiraletan 17etatik 18:30etara, azaroaren 7tik aurrera. Helburua da horrela nahi duten familietako seme-alabek izan dezaten leku bat jolasaren bidez eskolatik kanpo ere euskararekin harremanetan egoteko. Esparru honetan eginen diren jarduerak A hizkuntza ereduan lortzen diren gaitasun komunikatiboen araberakoak izanen dira (oinarrizko ulermena eta esaldi errazak eraikitzea). Beraz, argi dago kasu honetan helburuak ez direla D ereduan ikasten duten haur euskaldunen jolas-saioen bidez lortu nahi direnak, azken talde horren helburuak baitira komunikazio osoko ohiturak errotzea eta hizkera ez formalaren adierazpideak aberastea.
Proposamena A ereduko 5, 6 eta 7 urteko haurrei egin zaie (haur hezkuntzako hirugarren maila eta lehen hezkuntzako lehen eta bigarren mailak). Interesa duten familiak Txolin Ludotekara joan daitezke (Eguzki plaza) edo telefono hauetara deitu: 610 044 010 (Txolin Ludoteka), 948 300 359 (Euskara Zerbitzua).


15 ANIVERSARIO DE LA AGENDA LOCAL 21 EN BERRIOZAR

En diciembre de 1999 se pone en marcha el programa Agenda Local 21 en nuestra localidad, en un Pleno presidido por José Luis Campo y con unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Este programa incluye actividades medioambientales y de concienciación con el respeto a la naturaleza.
Durante estos 15 años se ha vivido una transformación del pueblo de Berriozar hacia la sostenibilidad. Se han realizado acciones como recuperación de arbolado autóctono en el monte Ezkaba; cambios en la iluminación pública hacia un menor consumo y una menor contaminación lumínica; potenciación del transporte público y fomento del carril bici; construcción bioclimática del Centro Juvenil y del Aula de la Naturaleza donde se imparten cursos y talleres de concienciación ambiental para la población de Berriozar; el proyecto de las huertas urbanas ecológicas; y el impulso del eco-feminismo, entre otras.
Para celebrar este aniversario el jueves 30 de octubre se proyectará el documental “15 años de Agenda Local 21 en Berriozar”. Esta proyección tendrá lugar en el Auditorio de Berriozar, comenzando a las 19:30 h. y habrá un obsequio ecológico para todas las personas asistentes.

BERRIOZARKO TOKIKO AGENDA 21EN 15 URTE

1999ko abenduan abiatu zen Tokiko Agenda 21 egitasmoa Berriozarren, José Luis Campo buru zuen Udalbatzak onartua eta alderdi politiko guztien oniritziz. Egitasmoan ingurumen arloko hainbat jarduera kokatu dira, naturaren errespetua sustatzea bilatzen dutenak.
15 urte hauetan Berriozar herria eraldatu da iraunkortasunari begira. Izan ere, hainbat izan dira gauzatu diren ekimenak: Ezkaba mendiko zuhaizti autoktonoa berreskuratzea, argiteria publikoaren aldaketa kontsumoa eta argi-kutsadura murrizteko, garraio publikoaren eta bide gorriaren sustapena, Gazte Zentroaren eta Naturaren Gelaren eraikuntza bioklimatikoa (azken horretan ingurumenarekin lotutako ikastaroak eta lantegiak eskaintzen zaizkie berriozartarrei), hiri-baratze ekologikoen proiektua eta eko-feminismoaren sustapena, besteak beste.
Urtemuga ospatzeko urriaren 30ean, osteguna, “Berriozarko Tokiko Agenda 21en 15 urte” dokumentala emanen da Berriozarko Entzunaretoan. Emanaldia 19:30ean hasiko da eta ikusle guztiek opari ekologiko bana jasoko dute.


La Escuela Infantil Municipal de Berriozar ha recibido un premio de arquitectura de Chicago


La Escuela Infantil Municipal de Berriozar ha recibido el ‘Chicago Athenaeum International Architecture Award 2014′, uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo, que, por primera vez, recae en un obra realizada en Navarra.
El proyecto, obra de los arquitectos navarros Javier Larraz, Iñigo Beguiristain e Iñaki Bergera, fue seleccionado por un jurado internacional que se reunió en Nueva York, representado al Chicago Athenaeum y al Centro Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanísticos.
La Escuela Infantil de Berriozar se desarrolla según el modelo de las escuelas municipales italianas de Reggio Emilia, en el que las estancias infantiles se articulan principalmente en torno a una ‘plaza’ central que sirve como lugar de encuentro e interacción y como espacio para el desarrollo de las actividades comunes de la escuela.
El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) ha destacado que “teniendo en cuenta la proporción longitudinal de la parcela, se decidió situar la plaza en una posición central y disponer sendos patios en los extremos”. De este modo “las aulas y sus dependencias anexas ocupan una posición intermedia, directamente conectadas tanto con la plaza central, como con los patios de juegos, tratados como una prolongación física y visual de los espacios interiores”. Esta distribución de la planta obligaba a intervenir en la cubierta para iluminar y ventilar naturalmente todas las estancias. La “potente y audaz” geometría de estos lucernarios, que surgen en función de la actividad que se desarrolla en planta, se convierte en una de las señas de identidad del proyecto, según el COAVN.

Berriozarko Udaleko Haur Eskolak Chicagoko arkitektura-saria jaso du

Berriozarko Udaleko Haur Eskolak ‘Chicago Athenaeum International Architectura Award 2014’ saria jaso du, munduan diren arkitektura sarien artean garrantzitsuenetariko bat. Nafarroan egindako obra batek lehenengoz jaso du.
Javier Larraz, Iñigo Beguiristain eta Iñaki Bergera nafar arkitektoek egindako proiektua New Yorken elkartutako nazioarteko epaimahaiak hautatu zuen, Chicagoko Athenaeum-en eta Arkitektura, Arte, Diseinua eta Hirigintza Ikasketen Europar Zentroaren izenean.
Berriozarko Urtxintxa Haur Eskolak Reggio Emiliako udal eskola italiarren eredua dauka oinarri; izan ere, haurren gelak plaza baten inguruan kokatuta daude, plaza elkarrekintzarako topagunea eta jarduera komunak egiteko lekua baita.
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak (EHAEO) azpimarratu du “lur-zatiaren luzera-proportzioa kontuan hartuta, plaza erdigunean kokatzea erabaki zela eta jolastokiak alboetan jarri”. Horrela “gelak eta ondoko aretoak tartean daude, plazarekin eta jolastokiekin zuzenean lotuta, azken horiek barneko gelen luzapen fisiko eta bisuala direlarik”. Oinplanoaren banaketa horrek estalkiaren moldaketa behartu zuen, gelak modu naturalez argiztatu eta aireztatu behar baitira. Eskolako jarduerak baldintzatutako sabai-leihoen geometria “ahaltsu eta ausarta” proiektuaren nortasun-ikur bihurtu da, EHAEOren ustez.

HOGUERAS DE SAN JUAN

Este año el Ayuntamiento de Berriozar va a cambiar la forma de funcionar de las hogueras de San Juan. Tras varios años en los que hemos contado con un espacio céntrico, desde que este espacio se urbanizó estos dos últimos años las hogueras se han realizado en el paseo Basoa. En este paseo hemos sufrido problemas de árboles rotos y quemados, se ha estropeado el suelo del paseo, con un coste de reparación bastante elevado, además de contemplarse comportamientos poco cívicos. Por estos motivos este año solamente se va a permitir hacer fuego para tres hogueras, una grande más espectacular y dos pequeñas para ser saltadas, las tres en una zona determinada.

Para poder hacer cenas, asados, etc… cada persona o cuadrilla interesada deberá hacerse con un hornillo, barbacoa u otros elementos que permitan hacer fuego en altura, nunca en el propio suelo. Para explicar este funcionamiento se realizará una reunión el jueves 5 de junio a las 19:30 h. en el Kulturgune del Ayuntamiento. Para poder hacer cenas las personas interesadas deberán inscribirse en el Ayuntamiento hasta el viernes 20 de junio.

DONIBANE SUA

Berriozarko Udalak Donibane Sua antolatzeko moduaaldatuko du aurten. Hainbat urtez erdialdean kokatutakogunean egin ahal izan dugu baina, gune hori urbanizatuzenetik, hots, azken bi urteetan,  Donibane Sua Basoa pase-alekuan egin da. Alabaina, pasealekuan kalte nabarmenakgertatzen dira: zuhaitz hautsi eta erreak, lurra hondatuta… eta kalteak konpontzea garestia da. Bestalde, gizalegearenkontrako jokabideak ikusi ohi dira. Horregatik guztiagatik, aurten hiru su besterik ez dirabaimenduko: handi bat, ikusgarriagoa, eta bi txiki, jauziegiteko; hirurak esparru jakin batean kokatuta. Afariakprestatu ahal izateko (errekiak), pertsona edo koadrilabakoitzak eraman beharko du beharrezko tresneria (su txi-kia, barbakoa) sua lurrean egin gabe moldatzeko. Antolaketa berria azaltzeko bilera eginen da ekainaren5ean, osteguna, 19:30ean, Udaletxeko Kulturgunean. Afaria egin nahi dutenek izena eman beharko duteUdaletxean ekainaren 20a baino lehen.


Comments are closed.