Berriozar

Hotel Maitena

25 May , 2022  

En fechas recientes, la propiedad del Hotel Maitena llegó a acuerdo con MVRE, empresa impulsora del proyecto Berriozar Zentro, para llevar a cabo el desarrollo de 56 viviendas libres y 12 VPO en régimen de alquiler. 

El derribo del Hotel marca el inicio en la ejecución de un proyecto esperado por todos que va a generar un nuevo espacio urbano en el mismo centro de Berriozar. 

Su promoción se llevará a cabo en régimen de cooperativa con ejecución por fases. La primera de ellas, cuyo inicio de obra se prevé en próximas fechas, está constituida por la cooperativa “Berriozar Zentro S. Coop.”, siendo el primer portal de 12 viviendas que se encuentra más próximo a la Avenida de Guipúzcoa.

La segunda fase, medianera con la primera, se encuentra en comercialización, y ha despertado gran interés a raíz del inicio de derribo.

El proyecto de MVRE en principio plantea viviendas de 3 dormitorios con una zona de día, salón y cocina, totalmente orientados hacia la nueva plaza y disponiendo de grandes terrazas. 

www.mure.es/promociones/navarra/residencial-berriozar-zentro-portal-2

 

Maitena Hotela

Duela gutxi, Maitena Hotelaren jabeak eta MVRE enpresak (Berriozar Zentro proiektuaren enpresa sustatzailea) akordioa lortu zuten, 56 etxebizitza libre eta 12 BOE (Babes Ofizialeko Etxebizitza) alokairuan garatzeko.

Hotela eraisteak hasiera ematen dio Berriozarko erdigunean hiri-espazio berri bat sortuko duen proiektua gauzatzeari.

Sustapena kooperatiben erregimenean egingo da, faseka. Lehenengoa, datozen egunetan hasiko dela aurreikusten da, eta «Berriozar Zentro S. Coop.» kooperatibak osatzen du, eta Gipuzkoa hiribidetik hurbilen dagoen 12 etxebizitzako lehen ataria izanen da.

Bigarren fasea, lehenengoaren hormakide, merkaturatzen ari da, eta interes handia piztu du Maitena Hotela eraisten hasi ondoren.

MVREren proiektuak, hasiera batean, 3 logela, eguneko gunea, egongela eta sukaldea duten etxebizitzak proposatzen ditu, plaza berrira erabat ematen dutenak eta terraza handiak dituztenak.

www.mure.es/promociones/navarra/residencial-berriozar-zentro-portal-2


Comments are closed.