Educación

La importancia del desayuno

21 Mar , 2022  

En la última reunión del Programa Comunitario de Hábitos  Saludables, desde los diferentes Centros escolares,  principalmente Instituto, se nos constató que un número  reseñable de alumnado acude a las clases sin desayunar.

Nos parece importante señalar los aspectos más relevantes de un desayuno.

Es una de las comidas esenciales del día. Varios estudios nutricionistas, afirman que desayunar poco, o no desayunar genera desventajas a la hora del aprendizaje en las fases de crecimiento.

Una buena alimentación durante la infancia y juventud facilita la calidad de vida que se tendrá en edad adulta.

Los hábitos que acompañan al desayuno son tan importantes como la propia comida que acompaña al desayuno.

BUENOS HÁBITOS EN TORNO AL DESAYUNO:

 • Despertarse con suficiente tiempo para desayunar equilibradamente (entre 10 y 20 minutos).
 • Acostarse la noche anterior a una hora prudencial, dejando el material escolar preparado para el día siguiente,  evitando las prisas, el acostarse y levantarse tarde (aprendiendo a distribuir bien el tiempo).
 • No comer solos y fuera de casa.
 • Tener control sobre lo que comemos. 
 • Acompañar la alimentación con actividad física.
 • Evitar largas horas sedentarias, frente al televisor o pantallas.
 • Una alimentación insuficiente o desproporcionada puede afectar al rendimiento escolar.
 • En la sociedad actual, la cultura globalizadora, genera nuevos estereotipos, nuevas ideas que pueden modificar los hábito alimentarios, priorizando aspectos como la estética, la imagen, más que la propia salud.
 • Vivimos en un mundo donde la inmediatez en las respuestas inunda todos los ámbitos, incluyendo el alimentario. Esto se refleja en múltiples ofertas de comida rápida y bollería industrial.
 • El desayuno promueve un momento de reunión familiar al comienzo del día.
 • La consecuencia de no tener Hábitos  alimentarios puede desencadenar en OBESIDAD Y SOBREPESO.

VENTAJAS: DE DESAYUNAR EQUILIBRADO:

Los niños y las niñas que reciben un desayuno equilibrado, tienen una mayor “rendimiento” escolar, son más habilidosas, tienen mejor motivación, memoria, mejor estado de ánimo, mejor estado físico, mejor fluidez verbal… 

DESVENTAJAS POR LA AUSENCIA DE DESAYUNO:

 • Disminuye a atención y la memoria secundaria.
 • Menor rendimiento. Menor aprendizaje.
 • Puede presentar cansancio, dolor de cabeza, falta de ánimo, somnolencia…
 • Estos aspectos nos llevan a proponernos mejorar los hábitos que acompañan al desayuno, y a desayunar,  ya que sus ventajas son fácilmente detectables.

Gosariaren garrantzia

Ohitura Osasungarrien Komunitate Programaren azken bileran, ikastetxeek, nagusiki, institutuak, adierazi eta baieztatu ziguten ikasleen kopuru aipagarri bat gosaldu gabe joaten dela eskolara.

Garrantzitsua iruditzen zaigu gosari baten alderdi garrantzitsu eta esanguratsuenak adieraztea.

Eguneko funtsezko otorduetako bat da. Nutrizioaren arloko zenbait azterlanen arabera, gutxi edo batere ez gosaltzeak desabantailak sortzen ditu ikasteko orduan, hazteko faseetan. 

Haurtzaroan eta gaztaroan elikadura ona izateak helduaroan izango den bizi-kalitatea errazten du.

Gosaltzearekin lotutako ohiturak gosaltzeko jaten den janaria bezain garrantzitsuak dira. 

GOSARIAREN INGURUKO OHITURA ONAK

 • Modu orekatuan gosaldu ahal izateko nahiko denborarekin jaikitzea (10 eta 20 minutu artean).
 • Zentzuzko ordu batean oheratzea aurreko gauean, hurrengo egunerako eskolako materiala prest utzita, berandu oheratu eta jaikitzeagatik presaka ibiltzea ekiditeko (denbora ongi banatzen ikasiz).
 • Ez jatea bakarrik eta etxetik kanpo.
 • Jaten dugunaren gaineko kontrola izatea. 
 • Elikadurak lagun izatea jarduera fisikoa.
 • Egonean ordu asko egotea saihestea, telebistaren edo pantailen aurrean.
 • Elikadura urriak edo ez proportzionatuak eragina izan dezake eskola-errendimenduan.
 • Egungo gizartean, kultura globalizatzaileak estereotipo berriak sortzen ditu, elikadura-ohiturak aldaraztea eragin dezaketen ideia berriak, hainbat alderdi lehenetsita, adibidez, estetika eta kanpo-itxura, osasunaren aurretik.
 • Erantzunek berehalakoak izan behar duten mundu batean bizi gara, eta hori arlo guztietan ari da nagusitzen, baita elikaduran ere. Hori janari azkarreko eta industriako opilen eskaintza ugarietan ikusten da.
 • Gosaltzeak familia elkartzeko unea ekartzen du egunaren hasieran.
 • Elikadura-ohitura onak ez izatearen ondorioa OBESITATEA eta GEHIEGIZKO PISUA izan daiteke.

ERA OREKATUAN GOSALTZEAREN ABANTAILAK

Gosari orekatua jaten duten neska-mutikoek “errendimendu” handiagoa dute eskolan, trebeagoak dira, motibazio hobea dute, oroimen, aldarte, sasoi, hitz-jario hobeak… 

GOSARIRIK EZ IZATEAREN ONDORIOZKO DESABANTAILAK

 • Arreta eta bigarren mailako oroimena gutxitzen du.
 • Errendimendua txikiagoa da. Eta ikaskuntza ere bai.
 • Nekea, buruko mina, gogo-aldarterik eza, logura… izan daiteke.
 • Aurreko alderdi horiek guztiek gosaltzearekin lotutako ohiturak hobetzeko eta gosaltzeko helburua izatera eramaten gaituzte, alde onak erraz detektatzen baitira.


Comments are closed.